Анатомія рослин - 2013

ВСТУП

Фармацевтична ботаніка є базовою дисципліною для підготовки провізорів, яка формує у студентів знання з анатомії рослинних органів і морфології рослин. Теоретичні та практичні навички з систематики рослин, характеристики морфологічних і мікроскопічних ознак різних органів рослин потрібні при вивченні ботаніки та фармакогнозії для їх ідентифікації. За своєю структурою і формою практикум до практичних занять з фармацевтичної ботаніки складений з урахуванням сучасних методичних підходів до організації учбового процесу та вимог до підготовки матеріалів методичного забезпечення у вищих медичних учбових закладах. За обсягом матеріалу методичні вказівки відповідають «Програмі з фармацевтичної ботаніки для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ - IV рівнів акредитації», затвердженої МОЗ України.

Основним методом вивчення будови внутрішньої структури рослин є мікроскопічний. В практикумі наведені відомості про будову і роботу з мікроскопом, методи та етапи підготовки рослинного матеріалу, мікрохімічні реакції, які дозволяють уточнити і розширити уяву про будову деяких компонентів клітини і тканини.

Практикум дає можливість студентам підготуватися до проведення дослідів з лабораторних занять з метою повного засвоєння самостійно опрацьованого та прослуханого в курсі лекцій програмного матеріалу.

Практикум з фармацевтичної ботаніки призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів».Для любых предложений по сайту: [email protected]