ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

ЯДРО

Каріоплазма

Каріоплазма містить ядерний матрикс і ядерні частинки.

Ядерний матрикс містить залишки ядерець, сітку рибонуклеопротеїнів, ядерні рецептори та безліч інших молекул, які досить часто утворюють асоціації - ядерні частинки. В матриксі відбувається транскрипція і процесинг (сплайсинг) мРНК і рРНК. Більшість речовин, що містяться в каріоплазмі, здатні значно впливати на транскрипцію і процесинг РНК.

Ядерні частинки представлені інтерхроматиновими та перихроматиновими гранулами, перихроматиновими фібрилами. Інтерхроматинові гранули представлені частинками діаметром 20-25 нм, які містять рибонуклеопротеїни і різноманітні ферменти (АТФаза, ГТФаза, НАД-пірофосфатаза та ін.). Перихроматинові гранули діаметром 30-50 нм розташовані по периферії гетерохроматину, містять 4,7S РНК та білки. Кількість цих гранул збільшується в ядрах клітин печінки при онкозахворюваннях або при підвищенні температури вище 37 °С. Перихроматинові фібрили являють собою матричні РНК на різних етапах транскрипції, зв’язані з білками, - рибонуклеопротеїди.

Для любых предложений по сайту: [email protected]