БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.7. Методико-біологічні можливості комплексонів та комплексонатів металів

1.7.5. Застосування коплексонів при лікуванні онкологічних захворювань

Проблема злоякісних новоутворень складна і різноманітна. В даний час поряд з хірургічними прийомами і впливом опромінення широко застосовуються методи хіміотерапії.

Встановлено, що здатністю викликати злоякісне переродження тканин, тобто канцерогенною активністю, володіє ряд хімічних сполук, деякі фізичні і біологічні фактори (табл. 15).

Таблиця 15

Класифікація канцерогенних агентів (за Д. Уільямсом)

Хімічні агенти

Фізичні і інші агенти

Ароматичні вуглеводні і аміни Ароматичні гетероциклічні сполуки

Оксид 4-нітрохіноліну

Нітрозаміни

Азосполуки

Алкілюючі агенти

Уретни

Полімери

Йонізуюче випромінювання

Ультрафіолетове випромінювання

Опіки

Хромосомні аномалії

Віруси

Інші агенти

З сучасних лікарських препаратів, які успішно використовуються в онкологічній практиці, важливе місце займають алкілюючі речовини, активність яких зумовлена наявністю галогенал-кіламінної, етиленамінної та інших груп.

Для любых предложений по сайту: [email protected]