БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

ПЕРЕДМОВА

I. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.1.Предмет, завдання, методи досліджень біонеорганічної хімії

1.2.Роль хімічних елементів в будові біосфери

   Питання для самоконтролю

1.3.Фізіологічна та біохімічна роль біоелементів

   1.3.1.Натрій

   1.3.2.Калій

   1.3.3.Магній

   1.3.4.Кальцій

   1.3.5.Цинк

   1.3.6.Манган

   1.3.7.Ферум

   1.3.8.Кобальт

   1.3.9.Купрум

   1.3.10.Молібден

   Питання для самоконтролю

1.4.Промислові мінеральні добрива, які утворюють комплексні сполуки з мікроелементами

   1.4.1.Нітрогенвмісні добрива

   1.4.2.Фосфатні добрива

   1.4.3.Мікродобрива на основі комплексонів

   Питання для самоконтролю

1.5.Застосування комплексонів і комплексонатів біометалів у рослинництві

   Питання для самоконтролю

1.6. Оптимізація мікроелементної динаміки у живих організмах

   Питання для самоконтролю

1.7. Методико-біологічні можливості комплексонів та комплексонатів металів

   1.7.1.Класифікація комплексонів, які використовуються в медичній практиці

   1.7.2.Комплесони та їх специфічна антидотна дія

   1.7.3.Комлексони - регулятори мінерального обміну в організмі

   1.7.4.Бактерицидні і антивірусні препарати на основі комплексонів

   1.7.5.Застосування коплексонів при лікуванні онкологічних захворювань

   1.7.6.Комплексони в харчовій промисловості

   1.7.7. Комплексони в біокаталізі

   Питання для самоконтролю

ІІ. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

2.1.Вуглеводи

   2.1.1.Моносахариди, їх класифікація та будова

   2.1.2.Дисахариди, їх фізичні та хімічні властивості

   2.1.3.Полісахариди

   Питання для самоконтролю

2.2.Ліпіди

   2.2.1.Прості ліпіди

   2.2.2.Складні ліпіди

2.3. Нуклеїнові кислоти

2.4.Білкові речовини

   2.4.1.Амінокислоти. Класифікація і окремі представники

   2.4.2.Пептиди

   2.4.3.Білки

   Питання для самоконтролю

IІІ.ПРИРОДНІ КАТАЛІЗАТОРИ, РЕГУЛЯТОРИ ТА СТИМУЛЯТОРИ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1.Ферменти

   3.1.1.Швидкість ферментативних реакцій

3.2.Гормони

3.3.Регулятори росту і розвитку рослин

   Питання для самоконтролю

ІV. ЛІТЕРАТУРА

Для любых предложений по сайту: [email protected]