БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

II. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Біоорганічна хімія - розділ органічної хімії, який вивчає зв’язок між будовою органічних речовин і їх біологічними функціями, її об’єктами є біополімери (вуглеводи, ліпідні сполуки, нуклеїнові кислоти, білки), природні (вітаміни, гормони, простагландини, феромони тощо) і штучні (синтетично одержані медикаменти і пестициди) та біологічно активні речовини. Характерною особливістю біоорганічної хімії є сполучення даних аналізу хімічної структури і просторової будови молекул окремих речовин з їх синтезом, а також вивчення механізмів дії в тісному зв’язку з їх біологічними функціями.

Як самостійна наука біоорганічна хімія пов’язана з працями таких вчених, як американський фізик і хімік Л. Полінг (відкриття β-спіралі поліпептидного ланцюга в білках), англійський хімік- органік А. Тодд (вивчення будови молекул нуклеотидів і синтез динуклеотиду), англійський біохімік Ф. Сенгер (розробка методу визначення послідовності розміщення амінокислотних залишків у молекулах білків і розшифровка структури молекули інсуліну), американський біохімік В. Дю Віньо (хімічний синтез перших гормонів-окситоцину і вазопресину), англійський і шведський

хіміки Д. Бартон і В. Прелог (заклали теоретичні основи конфірмаційного аналізу) і американський хімік-органік Р. Вудворд (здійснив хімічний синтез хлорофілу, вітаміну В12 і інших сполук). Створенню біоорганічної хімії сприяли роботи О. Бутлерова, М. Зелінського, М. Преображенського, О. Арбузова, О. Белозер- ського, М. Шем’якіна тощо.

У наш час біоорганічна хімія вирішує прикладні завдання хімічної, мікробіологічної та харчової промисловості, які мають важливе значення для розвитку сільського господарства, медицини і ветеринарії. Це, перш за все, синтез вітамінів, гормонів, антибіотиків, пестицидів, стимуляторів росту рослин і сільськогосподарських тварин. Поєднання методів біоорганічної хімії і генної інженерії дає можливість отримувати в промисловому масштабі багато біологічно активних речовин білково-пептидної природи, що необхідні для сучасної медицини, ветеринарії і зоотехнії (інсуліну, інтерферону, самототропіну тощо).

Для любых предложений по сайту: [email protected]