БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.7. Методико-біологічні можливості комплексонів та комплексонатів металів

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте біологічну роль і здатність до комплексоутворення біометалів, необхідних для організму людини.

2. Наведіть класифікацію комплексонів в залежності від використання у медичній практиці і терапевтичного ефекту.

3. Що являють собою антидоти? Який механізм їхньої дії? Назвіть найважливіші з них.

4. Опишіть механізм кальцієвого обміну в організмі. Яким чином кальцієвий обмін пов’язаний з перетворенням в організмі фосфору?

5. Які відхилення виникають в організмі при недостачі чи надлишку кальцію? За допомогою яких речовин можна регулювати кальцієвий обмін в організмі?

6. Опишіть можливі механізми бактерицидної і антивірусної дії металокомплексів.

7. Назвіть найбільш розповсюджені канцерогенні речовини. Вкажіть можливі механізми онкогенезу.

8. Що являє собою металокомплексотератія онкологічних захворювань? Чи проявляють протипухлинну активність комплексні утворення платини?

9. Якими методами вирішується проблема стабілізації харчових продуктів? Наведіть приклади.

10. Які ви знаєте металопротеїни? Яка їх роль в кисневому обміні?

11. Які основні умови утворення комплексів з молекулярним киснем? Опишіть утворення синтетичних порфіринів і можливість їх металокомплексів оборотно зв’язувати молекулярний кисень.

12. Опишіть роль нітрогенази в фіксації молекулярного азоту. Поясніть механізм ферментативної фіксації азоту.

13. Активація молекулярного азоту за допомогою комплексоутворення.

Для любых предложений по сайту: [email protected]