БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.4. Промислові мінеральні добрива, які утворюють комплексні сполуки з мікроелементами

1.4.1. Нітрогенвмісні добрива

В даний час амоніак є основним джерелом зв’язаного Нітрогену, який використовується для отримання нітрогенвмісних добрив. До останніх відноситься зневоднений амоніак, амоніачна селітра, амоній сульфат, карбамід, амофос, нітрофоска, нітроамофоска, рідкі комплексні добрива. Зі всього перерахованого набору комплексні сполуки з мінералами-мікроелементами утворюють тільки амоніак і карбамід, які мають у своєму складі донорні атоми Нітрогену. Молекула карбаміду має плоску будову:

Обидва атоми Нітрогену не можуть одночасно утворювати зв’язки з металами-комплексоутворювачами, тому карбамід, як і амоніак, є монодентатним лігандом.

Враховуючи, що амоніак і карбамід схильні до протонізації, захист металів-мікроелементів від фіксації при внесенні їх у склад вказаних мікродобрив повинен бути більш ефективним на лужних грунтах, ніж на кислих. В процесі конденсації карбаміду з різноманітними альдегідами утворюються комплексні повільно діючі добрива (КПДД). Найширше застосування отримало карбамідоформальдегідне добриво:

Атоми Нітрогену таких полімерних ланцюжків схильні до координування металів, захищаючи їх фіксації у грунтах. Застосування таких КПДД під плодові культури усуває мікроелементну недостатність і веде до збільшення врожаю яблук.

В умовах зрошення і в районах надлишкової вологості, де втрати Нітрогену за рахунок вимивання нітратів та їх денітрифікації добрив у сполученні з інгібіторами нітрифікації збільшуються. У якості таких інгібіторів застосовуються похідні піридинів, піримідинів, триазолів та інших речовин:

Найбільш розповсюдженими є нітропіридин, амінотриазол, ціанпіридин, диціандиамід. Введення в склад вказаних композицій металів-мікроелементів є перспективним, оскільки вони можуть утворювати стійкі комплексні сполуки з інгібіторами нітрифікації і у складі цих комплексів будуть захищені від фіксації у грунтовому профілі.

Для любых предложений по сайту: [email protected]