БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.3. Фізіологічна та біохімічна роль біоелементів

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте роль Натрію, який міститься в організмах людини і тварини. Що таке натрієвий насос?

2. При нестачі якого біометалу рослини не засвоюють амонійний Нітроген?

3. Який біометал входить до складу хлорофілу? Роль хлорофілу в рослинах.

4. Опишіть роль Кальцію в процесах ґрунтоутворення, розвитку кореневої системи рослин, утворення кісткової тканини в тваринному організмі.

5. Який механізм м’язевого скорочення?

6. До чого призводить цинкова недостатність?

7. Охарактеризуйте функцію Мангану як біостимулятора.

8. Чим викликане таке захворювання плодових і овочевих культур як хлороз?

9. Поясніть принцип дії гемоглобіну, каталази, перексидази. Які причини виникнення анемії?

10. Який біометал входить до складу вітаміну B12?

11. В чому проявляється недостатність Купруму у злакових культур?

12. Які біометали сприяють фіксації атмосферного азоту?

Для любых предложений по сайту: [email protected]