БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.3. Фізіологічна та біохімічна роль біоелементів

1.3.3.Магній

Фізіологічна роль Магнію велика і багатогранна. Насамперед, Магній входить до складу хлорофілу C55H72OsN4Mg, за участю якого в зеленій рослині здійснюється процес фотосинтезу.

В середньому в рослині міститься близько 600 мг Магнію на 1 кг зеленого листя.

Окрім хлорофілу в рослинах Магній знаходиться у вигляді етерів та фосфатів в протоплазмі та у вигляді неорганічних солей в клітинному соці. Він приймає участь в підтримці колоїдного стану органоїдів клітин.

Важливу роль відіграє Магній в накопиченні аскорбінової кислоти в рослинах шляхом стабілізації її молекул за рахунок зв’язування їх одна з одною крізь магнієвий місток -Mg-.

Йони магнію суттєво впливають на окисно-відновні процеси в рослинах. При магнієвому дефіциті у рослин підвищується окисний потенціал, підсилюються окисні процеси, що веде в свою чергу до руйнування хлорофілу.

Магній покращує рухомість фосфатів в грунті і надходження їх в рослини. Він сприяє включенню фосфатів в органічні зв’язки, що в свою чергу підвищує коефіцієнт використання Фосфору з грунту і добрив, а також підсилює інтенсивність фосфатного обміну в рослинах.

Сприяючи відновним процесам в рослинах Магній позитивно впливає на біосинтез відновлених сполук - ефірних масел, каучуку тощо.

Магній необхідний не тільки рослинам, які містять зелений пігмент, але й безхлорофільним організмам. Необхідний він і в процесі молочнокислого бродіння.

Під впливом магнієвих добрив підвищуються врожайність і цукристість буряку, врожайність картоплі і вмісту в ній крохмалю, прискорюється ріст і дозрівання зернових і овочевих культур.

В тваринних організмах Магній міститься в органах і тканинах головним чином у внутрішньоклітинній речовині. Він сприяє виведенню з організму холестерину, проявляє судинно- розширювальну і антисептичну дію, входить до складу цілого ряду ферментів і активує більшість з них, в тому числі ферменти синтезу і розкладу аденозин- і гуанінтрифосфатної кислот.

Йони Mg2+ утворюють в клітинах комплекси з нуклеїновими кислотами, приймають участь в передачі нервових імпульсів, скороченні м’язів, метаболізмі вуглеводів. Магній є важливим елементом енергетичних процесів, які пов’язані з окисним фосфорилюванням.

Якщо в організмі недостатньо Магнію, то кількість його поповнюється за рахунок кісткової тканини. При надлишкових кількостях Магній пригнічує ріст тварин, особливо це відчувається, якщо в кормах недостатньо Кальцію, Фосфору і вітамінів.





Для любых предложений по сайту: [email protected]