БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

II. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

2.1. Вуглеводи

Питання для самоконтролю

1. Які органічні речовини називають вуглеводами? Як здійснюється їх біосинтез? Яке значення вуглеводів?

2. Як класифікуються вуглеводи? Напишіть структурні формули найголовніших представників вуглеводів різних груп.

3. Наведіть загальну характеристику головних фізичних властивостей моносахаридів.

4. Охарактеризуйте хімічні властивості моносахаридів за карбонільними і спиртовими групами. Наведіть необхідні для пояснення цих властивостей рівняння хімічних реакцій.

5. Чому моносахариди володіють відновними властивостями? Яке значення цих властивостей у хімічному аналізі і деяких технологічних процесах?

6. Напишіть структурні формули відомих вам пентоз і гексоз. Яке значення має кожен з цих моносахаридів?

7. Які речовини називаються глікозидами? Яка їх будова? Як вони поширені в природі і як застосовуються в медицині і ветеринарії?

8. Що таке бродіння моносахаридів? Назвіть найголовніші види бродіння моносахаридів, наведіть хімічні реакції бродіння і покажіть, які речовини при цьому утворюються.

9. Напишіть структурні формули відомих вам дисахаридів, дайте їм коротку характеристику як вуглеводам, продуктам харчування і сировини для промисловості.

10. Які вуглеводи називаються полісахаридами? Як вони класифікуються? Дайте коротку характеристику головних гомо- і гетерополісахаридів.

11. Що таке крохмаль? Де він зустрічається? З яких полісахаридів складається крохмаль? Напишіть структурні формули цих полісахаридів.

12. Що таке глікоген? Яка його будова? Які фізичні і хімічні властивості? Яке значення глікогену?

Для любых предложений по сайту: [email protected]