БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

II. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

2.2. Ліпіди

Ліпіди (грец. lipos - жир) - це жири і жироподібні речовини, які відносяться до біологічно важливих сполук, що входять до складу кожної клітини живого організму. Як правило, більшість ліпідів є

похідними вищих жирних кислот (ВЖК), вищих жирних спиртів (ВЖС) або альдегідів. Ліпіди є компонентами біологічних мембран, джерелом хімічної енергії і виконують захисні функції.

Більшість ліпідів за будовою своїх молекул - естери. Розрізняють прості і складні ліпіди. Молекули простих ліпідів утворені залишками ВЖК (або альдегідів) і спиртів. До таких ліпідів відносяться нейтральні жири (тригліцериди), діольні ліпіди, воски. Молекули складних ліпідів утворюються залишками молекул ВЖК, спиртів (часто ВЖС), неорганічних кислот (найчастіше H2SO4 і Н3РO4), нітрогенвмісних основ (холін, коламін) і моносахаридів (галактози, глюкози тощо). До складних ліпідів відносяться фосфатиди (фосфоліпіди), гліколіпіди і сфінголіпіди та близькі до них хімічні сполуки, зокрема ВЖК, простагландини, деякі жиророзчинні вітаміни тощо.

Для любых предложений по сайту: [email protected]