БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

І. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.3. Фізіологічна та біохімічна роль біоелементів

1.3.5. Цинк

Фізіологічна роль Цинку - його вплив на життя і розвиток рослин, тварин і людини - вивчалась багатьма дослідниками. Цей мікроелемент приймає участь в діяльності багатьох металоферментів і активації металоферментних комплексів.

Дія Цинку в рослинному організмі пов’язана з перетворенням сульфургідрильних груп, які мають велике значення в регулюванні окисно-відновних процесів. При нестачі Цинку в рослинах спостерігається посилення окисних процесів за рахунок

накопичення гідроген пероксиду, порушується окисне фосфорилювання і в рослинах накопичуються неорганічні фосфати.

Наприклад, цинкова недостатність приводить до накопичення неорганічного Фосфору в листі, стеблах і корінні рослин і зменшенню вмісту органічного Фосфору у складі нуклеотидів, ліпідів і нуклеїнових кислот.

Порушення окисно-відновних процесів призводить до порушення синтезу білка в рослинах. Участь Цинку в окисно- відновних реакціях і регулюванні активності ферментів синтезу білка виявляє вплив Цинку на фотосинтез, утворення хлорофілу і ріст рослин.

Цинк є складовою частиною ферментів вуглеводневого обміну, активує їх і сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу.

Особливо важлива роль Цинку полягає в підвищенні стійкості рослин до різних несприйнятливих умов, оскільки він сприяє збереженню максимальної кількості нуклеїнових кислот при самих мінімальних умовах їх синтезу.

За останніми даними Цинк має значний вплив на синтез нуклеїнових кислот і активно приймає участь в зберіганні і передачі генетичної інформації.

Дефіцит Цинку викликає сповільнення росту тварин, розлад статевої функції, скорочення тривалості життя. Встановлено, що Цинк є необхідним для підтримки нормальної концентрації вітаміну А в плазмі.

В організмі тварини і людини Цинк є незамінним метало-компонентом понад 40 ферментних систем, він входить до складу гормону інсуліну.

Великою бідою для людства є діабет, який виникає при недостатній кількості в організмі інсуліну. В цьому випадку порушується обмін речовин, в крові та сечі підвищується вміст глюкози. І як тільки інсулін був виділений у вільному стані, його стали широко і успішно використовувати для лікування діабету.

Біологічна роль Цинку пов’язана з діяльністю залоз внутрішньої секреції, де він в основному концентрується.

В наш час доведена необхідність Цинку для функції ендокринних залоз, участь його в механізмі клітинного ділення.

Порушення обміну Цинку в людському організмі пов’язані також з такими хворобами, як лейкемія, атеросклероз, ендемічний зоб тощо. Дослідження свідчать про те, що підвищений вміст цього металу в організмі виявляє канцерогенну дію.

Здатність Цинку підвищувати загальний рівень енергетичних процесів і захисні реакції організму розкриває перспективи застосування біотичних кількостей цього елемента як стимулятора фізіологічних процесів у сільськогосподарських тварин.

Для любых предложений по сайту: [email protected]