БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ - М.В. Яцков - 2014

II. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

2.4. Білкові речовини

Питання для самоконтролю

1. Що таке нуклеїнові кислоти? Як їх класифікують? Яке біологічне значення нуклеїнових кислот?

2. Що таке вторинна структура нуклеїнових кислот? Чим відрізняється вторинна структура молекули ДНК від вторинної структури молекули РНК? Наведіть приклади.

3. Що таке третинна структура молекул нуклеїнових кислот? Які вона має особливості для ДНК і РНК?

4. Проаналізуйте фізико-хімічні властивості нуклеїнових кислот. Чим за фізико-хімічними властивостями ДНК відрізняється від РНК?

5. Які речовини називаються амінокислотами? Як класифікуються амінокислоти? Напишіть структурні формули представників амінокислот окремих груп і підгруп.

6. Напишіть формули незамінних, умовно замінних і замінних амінокислот.

7. Наведіть коротку характеристику фізико-хімічних властивостей амінокислот.

8. Які вам відомі пептиди, що входять до складу тканин і клітин тваринного організму? Напишіть їх структурні формули.

9. Які органічні речовини називають білками? Яка їх біологічна роль?

10. Наведіть коротку характеристику фізико-хімічних властивостей білків.

11. Якими зв’язками сполучені між собою залишки амінокислот у молекулі білка? Наведіть приклади.

12. Які існують рівні структурної організації молекули білка? Як вони здійснюються? Наведіть приклади.

13. Як класифікують білки? Наведіть приклади головних груп і підгруп білків.

14. Які прості білки входять до складу органів, тканин і клітин тваринного організму? Які їх властивості і значення?

15. Яка різниця між хромопротеїдами і нуклеопротеїдами? Наведіть приклади і структурні формули окремих сполук, що входять до складу їх молекул.

16. Які білки у організмі людини і тварин виконують імунні функції? Наведіть приклади.

17. Дайте коротку характеристику головних представників складних білків, що входять до складу тваринних організмів.

Для любых предложений по сайту: [email protected]