РИБИ РОДИНИ КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) ВОДОЙМ УКРАЇНИ - В. В. Заморов - 2015

РІД БІЛОПЕРИЙ ПІЧКУР (БЕЛОПЕРЬІЙ ПЕСКАРЬ) - ROMANOGOBIO BANARESCU

Таблиця для визначення видів роду білоперий пічкур - Romanogobio

1 (4). У спинному плавці звичайно 8 розгалужених променів.

2 (3). Очі дуже маленькі, їх діаметр складає 4,0-5,5% стандартної

довжини тіла. Між бічною лінією і початком черевного плавця розташовано 4 луски. Пониззя Дунаю Білоперий пічкур Антипи - R. antipai

3 (2). Очі відносно великі, їх діаметр складає 5,5-5,9% стандартної довжини тіла. Між бічною лінією і початком черевного плавця розташовано 3 луски. Басейни Дунаю, Дністра, Вісли Білоперий пічкур дністровський - R. kesslerii

4 (1). У спинному плавці звичайно 7 розгалужених променів.

5 (8). Спинний плавець розташований позаду середини тіла. Відстань від кінця рила до початку основи спинного плавця більша за відстань від кінця основи спинного плавця до початку хвостового плавця.

6 (7). Анальний отвір розташований посередині відстані між початком черевного плавця і початком анального плавця, чи дещо ближче до початку останнього Басейн Дунаю Білоперий пічкур дунайський - R. vladykovi

7 (6). Анальний отвір розташований ближче до початку черевного плавця ніж до початку анального плавця. Басейни Дніпра, Півд. Бугу, Дністра і Вісли Білоперий пічкур дніпровський - R. belingi

8 (5). Спинний плавець розташований посередині тіла. Відстань від кінця рила до початку основи спинного плавця дорівнює відстані від кінця основи спинного плавця до початку хвостового плавця. Басейн Сів. Донця Білоперий пічкур донський - R.tanaiticus

Білоперий пічкур Антипи (белоперьій пескарь Антипьі) - Romanogobio antipai (Banarescu)

Морфологічні особливості: D III 8; A II 6; l. l. (40) 41-43 (44); Squ1 5-5,5, Squ2 3-4. Найбільша довжина тіла до 7,5 см (рис.14).

Рис. 14. Білоперий пічкур Антипи Romanogobio antipai

Тіло видовжене, відносно невисоке (найбільша висота тіла в риб завдовжки 4,0-5,5 см складає 18,6 (17,9-20,7)% стандартної довжини тіла), дещо стиснуте з боків, вкрите середньою за розмірами лускою. Очі дуже маленькі, їх діаметр складає 5,4% (4,9-5,8) довжини тіла. У спинному плавці переважно 8 розгалужених променів. Між бічною лінією і початком черевного плавця розташовано 4 луски. Загальний фон забарвлення світлий, сірувато-жовтуватий. На боках тіла 7-8 заокруглених темних плямок.

Біологія (як і морфологічні особливості та поширення) виду у водоймах України не вивчені. Відомо, що ця прісноводна донна жила риба віддає перевагу найглибшим ділянкам річок. Тримається на піщаних ґрунтах. Живиться донними безхребетними. Промислового значення не має, рідкісний вид. Потребує спеціального вивчення.

В Україні відмічений лише одного разу в пониззі Дунаю (Одеська обл., Кілійський р-н, р. Дунай, квітень 1961 p., 2 екз., SL 6974 мм). За останні 40-45 років відомості про нові знахідки відсутні, що ставить питання про наявність цього пічкура в наших водах.

Білоперий пічкур дністровський (белоперый пескарь днестровский) - Romanogobio kessleri (Dybowski)

Морфологічні особливості: D III (7) 8 (9); А ІІ-ІІІ (5) 6 (7); Р І 13-16; VII 6-7; С I 17 I; І. І. 38-42; Squ1 5-7; Squ2 5-7; vert. 37-40; sp. br. 7-10; d. f. 3.5-5.3. Довжина найбільшого екземпляра 11 см, маса тіла 30 г, тривалість життя 4-5 років (рис. 15).

Тіло веретеноподібне, прогонисте, струнке, невисоке, тонке. Його найбільша висота в різних регіонах у середньому коливається в межах 18,4-20,6% від довжини тіла І і в 1,3 рази більша за максимальну його товщину. Спинний і черевний краї тіла заокруглені, особливо останній. Верхній край тіла дуже відлогою дугою тягнеться від потилиці до початку основи С, з вершиною на початку основи D, нижній майже такою самою дугою, з вершиною під основою Р, вигнутий униз. Хвостове стебло довге, невисоке, вузьке, трохи сплощене з боків. Його довжина дещо перевищує 1/5 І в 3,0-3,5 разів більша за найменшу висоту тіла. Початок основи D знаходиться трохи спереду основи V. Антедорсальна відстань становить 45,5-47,0% І. Антевентральна відстань майже дорівнює половині І.

Рис. 15. Білоперий пічкур дністровський Romanogobio kessleri

Відстань Р - V дещо більша за 1/4 l, V - А завдовжки майже однакова з хвостовим стеблом. Р - V і V- А довші від Р і V в 1,3 рази. Довжина основи D становить 14,2-14,3% І, висота D майже рівна 1/5 І. Довжина основи А становить близько 1/10 І, висота А рівна довжині основи D. D з малопомітною виїмкою, С - з досить глибокою. Довжина нижньої лопаті С рівна V - А, верхньої - довжині хвостового стебла. Краї інших плавців без виїмок. Кінці всіх плавців не загострені, але й не заокруглені. Анальний отвір розміщений ближче до V, ніж до А. Тіло покрите середньою за розміром лускою крім проміжку між грудними плавцями і нижнім краєм зябрових кришок. При основі V є подовжена луска. Бічна лінія тягнеться майже прямо посередині тіла, лише трохи підіймаючись спереду до вершини зябрової щілини. Голова дещо видовжена, висока, її довжина рівна 1/4 І. Її висота становить у середньому 58-63% довжини голови. Рило довге, його довжина майже рівна позаочній відстані. Око середнього розміру, діаметром помітно менше за чверть довжини голови, розміщене посередині її, дуже близько до верхнього краю. Ширина лоба досить велика, досягає у середньому 1/3 довжини голови. Рот середнього розміру, напівнижній, знизу напівмісяцевий. Щелепи дещо довші від 1/3 довжини голови. У кутках рота є довгі вусики, які майже досягають заднього краю передкришки і завдовжки однакові з нижньою щелепою.

В Україні зустрічається в басейнах Дунаю, зокрема відзначена в басейні Тиси на Закарпатті (в Ужі, Ріці), в Пруті і Сіреті на Буковині, та Дністрі (на верхній течії корінного русла, в Стрвяжі, Лукві, Стрипі, Ломниці, Збручі та ін.). Досить рідкісна, нечисленна риба. Занесена до Червоної книги України.

Білоперий пічкур дунайський (белоперый пескарь дунайський) -Romanogobio vladykovi

Морфологічні особливості: D III 7 (8); A II-III 6; P I 13-15; V II 7 (8); l. l. (39) 40-43 (44); Squ1 5-6, Squ2 4-5; sp. br. 8-11; d. f. 3.5-5.3, 2.5-5.2. Найбільша довжина тіла 11 см, маса до 30 г, тривалість життя до 4-5 років (рис.16).

Рис. 16. Білоперий пічкур дунайський Romanogobio vladykovi

Тіло відносно низьке, злегка стиснуте з боків. Спинний плавець розташований позаду середини тіла. Хвостове стебло видовжене, трохи стиснуте з боків. Довжина рила звичайно менша за позаокову відстань або дорівнює останній. Анальний отвір розташований посередині відстані між початком черевних плавців і початком

анального плавця, чи дещо ближче до початку останнього. Луска на спині шорстка, у дорослих особин з опуклими повздовжніми епітеліальними кілями, загальний фон забарвлення світлий, зеленкувато- або коричнювато-сірий у верхній третині тіла і більш світлий, сіруватий з сріблястим вилиском, на боках. Вздовж бічної лінії є до 10 маленьких, часто невиразних округлих темних плямок, які іноді в задній частині тулубу зливаються в суцільну темну смужку. Невиразні темні плямки часто є й на спині. Райдужка очей іноді жовтувата. Спинний і хвостовий плавці з нечіткими темними плямочками або крапками-штрихами, часто всі плавці однотонні, сірувато-безбарвні, без темних плямок. У період розмноження передньоверхня частина тіла самців вкривається дрібними білуватими роговими горбками.

Промислового значення не має. Риба нечисленна. Потребує додаткового вивчення.

В Україні зустрічається в басейні Дунаю, зокрема відзначена й в басейнах Тиси і Пруту.

Білоперий пічкур дніпровський (белоперый пескарь днепровский) - Romanogobio belingi (Slastenenko)

Морфологічні особливості: D III 7; А II-III 6; Р I 13-16; VII 7; І. І. 40-42; Squ1 5-6, Squ2 4-5; sp. br. 8-10; d. f. 3.5-5.3. Найбільша довжина тіла 11 см, маса до 30 г, тривалість життя до 4-5 років (рис. 17).

Тіло відносно низьке, злегка стиснуте з боків. Спинний плавець розташований позаду середини тіла. Відстань від кінця рила до початку основи спинного плавця більша за відстань від кінця основи спинного плавця до початку хвостового плавця. Довжина рила звичайно більша за позаокову відстань або дорівнює останній. Анальний отвір розташований ближче до початку черевних плавців ніж до початку анального плавця. Хвостове стебло видовжене, трохи стиснуте з боків. Луска на спині шорстка, у дорослих особин з опуклими повздовжніми епітеліальними кілями. Забарвлення подібне до забарвлення білоперого пічкура дунайського.

Рис. 17. Білоперий пічкур дніпровський Romanogobio belingi

Біологія майже не вивчена, але багато в чому нагадує біологію білоперого пічкура дунайського. Промислового значення не має. Нечисленний. Потребує додаткового вивчення.

В Україні зустрічається в басейнах Дніпра (відзначений в Прип'яті, Десні, Сеймі, Росі, Трубежі, Ворсклі, Пслі та ін., а також у Київському і Кременчуцькому водосховищах), Півд. Бугу, Дністра (в Бистриці, Стрипі, Збручі та ін.) та Вісли (Західний Буг).

Білоперий пічкур донський (белоперьій пескарь донской) - Romanogobio tanaiticus (Naseka)

Морфологічні особливості: D III 7 (8); A II-III 6; P I 13-15; VII 8; l. l. 39-43; Squ1 5-6, Squ2 4-5; sp. br. 8-11; d. f. 3.5-5.3, 2.5-5.2. Найбільша довжина тіла 11 см, маса до 30 г, тривалість життя до 4-5 років (рис. 18).

Спинний плавець розташований посередині тіла. Відстань від кінця рила до початку основи спинного плавця дорівнює відстані від кінця основи спинною плавця до початку хвостового плавця. Довжина рила звичайно менша за позаокову відстань або дорівнює останній. Хвостове стебло видовжене, трохи стиснуте з боків. Луска на спині досить шорстка, в дорослих особин з опуклими повздожніми епітеліальними кілями. Забарвлення подібне до забарвлення білоперого пічкура дунайського, можливо дещо світліше.

Рис. 18. Білоперий пічкур донський Romanogobio tanaiticus

Біологія майже не вивчена але багато в чому нагадує біологію білоперого пічкура дунайського.

Промислового значення не має. Нечисленний. Потребує додаткового вивчення.

В Україні зустрічається в басейні Сів. Донця (відзначений як у корінному руслі так і в притоках Лугані та Айдарі).

Для любых предложений по сайту: [email protected]