РИБИ РОДИНИ КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) ВОДОЙМ УКРАЇНИ - В. В. Заморов - 2015

ПЕРЕДМОВА

ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ВИМІРЮВАННЯ РИБ

РЯД КОРОПОПОДІБНІ (КАРПООБРАЗНЬІЕ) PRINIFORMES

ПІДРЯД КОРОПОВИДНІ (КАРПОВИДНЬІЕ) CYPRINOIDEI

  Таблиця для визначення родин підряду короповидні Cyprinoidei

РОДИНА КОРОПОВІ CYPRINIDAE

  Таблиця для визначення родів родини коропові Cyprinidae

РІД КАРАСЬ (КАРАСЬ) - CARASSIUS JAROCKI

  Таблиця для визначення видів роду карась - Carassius

РІД КОРОП (САЗАН) - CYPRINUS LINNAEUS

РІД ЛИН (ЛИНЬ) - TINCA CUVIER

РІД ПІЧКУР (ПЕСКАРЬ) - GOBIO CUVIER

  Таблиця для визначення видів роду пічкур - Gobio

РІД БІЛОПЕРИЙ ПІЧКУР (БЕЛОПЕРЬІЙ ПЕСКАРЬ) - ROMANOGOBIO BANARESCU

  Таблиця для визначення видів роду білоперий пічкур - Romanogobio

РІД МАРЕНА (МАРЕНА) - BARBUS CUVIER, 1816

  Таблиця для визначення видів роду марена - Barbus

РІД ЧЕХОНЯ (ЧЕХОНЬ) - PELECUS AGASSK

РІД ПІДУСТ (ПОДУСТ) - CHONDROSTOMA AGASSIZ

  Таблиця для визначення видів роду підуст - Chondrostoma

РІД РИБЕЦЬ (РЬІБЕЦ) - VIMBA FITZINGER

  Таблиця для визначення видів роду рибець - Vimba

РІД ПЛОСКИРКА (ГУСТЕРА) - BLICCA HECKEL

РІД АБРАМІС (АБРАМИС) - ABRAMIS CUVIER

РІД СИНЕЦЬ (СИНЕЦ) - BALLERUS HECKEL

  Таблиця для визначення видів роду синець - Ballerus

РІД БИСТРЯНКА (БИСТРЯНКА) - ALBURNOIDES JEITTELES

  Таблиця для визначення видів роду бистрянка - Alburnoides

РІД ВЕРХОВОДКА (ВЕРХОВОДКА) - ALBURNUS RAFINESQUE

  Таблиця для визначення видів роду верховодка - Alburnus

РІД ГІРЧАК (ГОРЧАК) - RHODEUS AGASSIZ

РІД ОЗЕРНИЙ ГОЛЬЯН (ОЗЕРНИЙ ГОЛЬЯН) EUPALLASELLA DYBOUSKI

РІД ГОЛЬЯН (ГОЛЬЯН) - PHOXINUS RAFINESQUE

РІД ВЕРХОВКА (ВЕРХОВКА) - LEUCASPIUS HECKEL ЕТ KNER

РІД ЧЕБАЧОК (ЧЕБАЧОК) — PSEUDORASBORA BLEEKER

РІД БІЛИЗНА (ЖЕРЕХ) - ASPIUS AGASSIZ

РІД КРАСНОПІРКА (КРАСНОПЕРКА) - SCARDINIUS BONAPARTE

РІД ЧОРНИЙ АМУР (ЧЕРНЬІЙ АМУР) - MYLOPHARYNGODON PETERS

РІД ПЛІТКА (ПЛОТВА) - RUTILUS RAFINESQUE

  Таблиця для визначення видів роду плітка - Rutilus

РІД ЯЛЕЦЬ АНДРУГА (ЕЛЕЦ АНДРУГА) TELESTES BONAPARTE

РІД ЯЛЕЦЬ (ЕЛЕЦ) - LEUCISCUS CUVIER

  Таблиця для визначення видів роду ялець - Leuciscus

РІД ГОЛОВЕНЬ (ГОЛАВЛЬ) - SQUALIUS BONAPARTE

РІД БОБИРЕЦЬ (БОБЬІРЕЦ) - PETROLEUCISCUS (KESSLER)

РІД В’ЯЗЬ (ЯЗЬ) - IDUS HECKEL

РІД БІЛИЙ АМУР (БЕЛЬІЙ АМУР) - CTENOPHARYNGODON STEINDACHNER

РІД ТОВСТОЛОБИК БІЛИЙ (ГИПОФТАЛМИХТИС) - HYPOPHTHALMICHTHYS BLEEKER

РІД ТОВСТОЛОБ СТРОКАТИЙ (АРИСТИХТИС) - ARISTICHTHYS OSHIMA

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для любых предложений по сайту: [email protected]