РИБИ РОДИНИ КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) ВОДОЙМ УКРАЇНИ - В. В. Заморов - 2015

РЯД КОРОПОПОДІБНІ (КАРПООБРАЗНЬІЕ) PRINIFORMES

РОДИНА КОРОПОВІ CYPRINIDAE

Таблиця для визначення родів родини коропові Cyprinidae

1 (58). Очі розташовані на рівні поздовжньої осі тіла або вище. Зяброві перетинки прикріплені до міжзябрового проміжку.

2 (5). В анальному плавці є скостенілий зазублений промінь. Спинний плавець довгий, в ньому не менше 14 розгалужених променів.

3 (4). Вусиків немає. Глоткові зуби розташовані в один ряд Карась - Carassius

4 (3). Вусики є. Глоткові зуби розташовані в три ряди Короп - Cyprinus

5 (2). В анальному плавці немає скостенілого зазубленого променя. Спинний плавець короткий, в ньому менше 14 розгалужених променів.

6 (13). Вусики є.

7 (12). Вусиків одна пара. Глоткові зуби розташовані в 1-2 ряди.

8 (9). Рот кінцевий. Луска дуже дрібна. Глоткові зуби розташовані в один ряд Лин - Тіпса

9 (8). Рот нижній. Луска відносно велика. Глоткові зуби розташовані в два ряди.

10 (11). Луска на спині гладенька, без кілей. На спинному і хвостовому плавцях кілька темних поперечних рядів крапок- плямочок. Анальний отвір розташований ближче до початку анального плавця, ніж до основи черевних Пічкур - Gobio

11 (10). Луска на спині шорстка, в статевозрілих риб з кількома (до 9) опуклими епітеліальними кілями. На спинному і хвостовому плавцях відсутні темні крапки-плямочки (плавці безбарвні). Анальний отвір розташований ближче до основи черевних плавців, ніж до початку анального плавця, іноді майже посередині відстані між анальним і черевними плавцями Білоперий пічкур - Romanogobio

12 (7). Вусиків дві пари. Глоткові зуби розташовані в три ряди Марена - Barbus

13 (6). Вусиків немає.

14 (15). Бічна лінія зигзагоподібна. Тіло шаблевидне. Черево від горла до основи анального плавця дуже стиснуте з боків, по нижньому краю утворює не вкритий лускою кільЧехоня - Pelecus

15 (14). Бічна лінія не зигзагоподібна. Тіло не шаблевидне. Черево звичайно заокруглене на усьому протязі або хоч між горлом і початком черевних плавців.

16 (17). Рот має вигляд поперечної щілини, нижня щелепа спереду загострена, з хрящовим ріжучим краєм Підуст - Chondrostoma

17 (16). Рот іншої будови (не у вигляді поперечної щілини, нижня щелепа спереду не загострена і без хрящуватого ріжучого краю).

18 (29). На череві між черевними і анальним плавцями є шкірястий кіль, частково або повністю не вкритий лускою.

19 (20). Спина за спинним плавцем стиснута з боків і по верхньому

краю утворює кіль, вкритий лускою Рибець - Vimba

20 (19). Спина за спинним плавцем не стиснута з боків, по верхньому її краю немає кіля, вкритого лускою.

21 (26). Тіло високе, його найбільша висота становить 28% і більше довжини тіла.

22 (23). Над бічною лінією 8-10 рядів луски. В анальному плавці до 22-23 розгалужених променів, він починається позаду вертикалі кінця основи спинного плавця, або майже на її рівні. Висота анального плавця вкладається в найбільшу висоту тіла менше чотирьох разів, глоткові зуби дворядні Плоскирка - Blicca

23 (22). Над бічною лінією 12-14 рядів луски. В анальному плавці понад 22-23 розгалужених променів, він починається під серединою або під задньою третиною основи спинного плавця. Висота анального плавця вкладається в найбільшу висоту тіла не менше чотирьох разів. Глоткові зуби однорядні.

24 (25). В анальному плавці менше 30 розгалужених променів. Найбільша висота тіла складає звичайно більше третини довжини тіла до кінця лускового покриву Лящ - Abramis

25 (24). В анальному плавці помітно більше 30 розгалужених променів. Найбільша висота тіла складає звичайно менше третини довжини тіла до кінця лускового покриву Синець - Ballerus

26 (21). Тіло не високе, його найбільша висота становить не більше 27% довжини тіла.

27 (28). На лусці бічної лінії, по обидва боки від отворів бічної лінії, є чорні подвійні крапки-штрихи (подвійна «стрічка»). Зяброві тичинки короткі, розташовані не густо Бистрянка - Alburnoides

28 (27). На лусці бічної лінії, по обидва боки від отворів бічної лінії, чорні подвійні крапки-штрихи (подвійна «стрічка») відсутні. Зяброві тичинки довгі, розташовані густо Верховодка - Alburnus

29 (18). На череві між черевним і анальним плавцями шкірястий кіль, який частково або повністю не вкритий лускою, відсутній.

30 (37). Бічна лінія неповна. У деяких вона переривається в кількох місцях.

31 (32). Тіло високе, стиснуте з боків. Анальний плавець починається на рівні середини основи спинного плавця. Посередині хвостового

стебла є синьо-зелена смуга, яка ширшає в бік хвостового плавця Звичайний гірчак - Rhodeus

32 (31). Тіло низьке, видовжене. Анальний плавець починається помітно позаду вертикалі кінця основи спинного плавця або під нею. Посередині хвостового стебла синьо-зелена смуга відсутня.

33 (36). Луска дуже дрібна. Бічна лінія з переривами, доходить майже до хвостового плавця. Черево між черевними і анальним плавцями заокруглене.

34 (35). На боках тіла численні дрібні, досить виразно окреслені темні плямочки. Довжина хвостового стебла дорівнює або менша найбільшої висоти тіла Озерний гольян - Eupallasella

35 (34) На боках тіла великі, невиразно окреслені поперечні темні плями. Довжина хвостового стебла більша за найбільшу висоту тіла Гольян - Phoxinus

36 (33). Луска відносно велика. Бічна лінія розміщена лише на перших 2-19 лусках, інколи вона відсутня зовсім Черево між черевними і анальним плавцями стиснуте з боків Верховка - Leucaspius

37 (30). Бічна лінія повна.

38 (39). Бічна лінія має вигляд прямої лінії і проходить посередині тіла. Рот верхній, поперечний. дуже маленький Чебачок - Pseudorasbora

39 (38). Бічна лінія плавно вигнута в бік черева, звичайно проходить нижче середини тіла. Рот кінцевий, напівнижній або нижній, а коли верхній, то не поперечний.

40 (41). Рот великий, кінцевий, косозрізаний, дещо обернений догори. Нижня щелепа трохи видасться над верхньою, на ній є горбок, який входить у виразну виїмку верхньої щелепи. Задній кінець нижньої щелепи досягає вертикалі середини ока або заднього його краю Білизна - Aspius

41 (40). Рот не великий. На нижній щелепі немає горбка, а на верхній - виразної виїмки. Задній кінець нижньої щелепи не досягає вертикалі середини ока.

42 (43). Спинний плавець починається виразно позаду від вертикалі заднього краю основи черевних плавців. Рот обернений

Догори Краснопірка - Scardinius

43 (42). Спинний плавець починається попереду, над або ледь позаду від вертикалі початку основи черевних плавців. Рот звичайно не обернений догори.

44 (45). Глоткові зуби жувальні, масивні, дуже міцні, розміщені в один або два ряди Чорний амур - Mylopharingodon

45 (44). Глоткові зуби не жувальні.

46 (47). У спинному плавці звичайно 10 (9-11) розгалужених променів. Глоткові зуби однорядні Плітка - Rutilus

47 (46). У спинному плавці звичайно 7-8, зрідка 9 розгалужених променів. Глоткові зуби дворядні.

48 (57). Спинний плавець починається над або ледь позаду основи черевних плавців. Кишковий канал короткий.

49 (52). Рот нижній або напівнижній

50 (51). У бічній лінії переважно 53-59 лусок. Черевна порожнина чорна. Від початку рила чи ока вздовж середини голови і боків тіла проходить досить широка темна смуга Ялець - андруга - Telestes

51 (50). У бічній лінії переважно 41-51 луски. Черевна порожнина

жовтувата або жовтувато-оранжева. Темна смуга вздовж середини голови і боків тіла відсутня. забарвлення одноманітне Ялець - Leuciscus

52 (49). Рот кінцевий.

53 (56). У бічній лінії переважно 35-47 лусок. Анальний плавець при вершині заокруглений, без виїмки. Глоткові зуби переважно 2.5-5.2.

54 (55). У бічній лінії переважно 40-47 лусок. Забарвлення одноманітне, без смуг. Великі за розмірами риби, довжина тіла в дорослих особин не менше 20-30 см Головень - Squalius

55 (54). У бічній лінії переважно 35-40 лусок. По середині тіла, від початку спинного плавця до кінця лускового покриву, звичайно проходить темна смуга. Маленькі за розмірами риби, довжина тіла в дорослих особин звичайно не перевищує 10-15 см Бобирець - Petroleuciscus

56 (53). У бічній лінії переважно 55-60 лусок. Анальний плавець з помітною виїмкою. Глоткові зуби переважно 3.55.3 В’язь — Idus

57 (48). Спинний плавець починається помітно попереду основи

черевних плавців. Кишковий канал довгий Білий амур - Ctenopharyngodon

58 (1). Очі розташовані нижче поздовжньої осі тіла. Зяброві перетинки не прикріплені до міжзябрового проміжку.

59 (60). На черевному боці тіла є досить помітний кіль, який проходить від горла до анального отвору. Нижче бічної лінії, по рівні початку спинного плавця, не більше 23 поздовжніх рядів луски. Зяброві тичинки зрощені між собою у вигляді суцільної стрічки Товстолобик білий - Hypophthalmichthys

60 (59). На черевному боці тіла є невиразний кіль, який проходить лише від початку основи черевних плавців по анального отвору. Нижче бічної лінії, на рівні початку спинного плавця, не менше 24 поздовжніх рядів луски. Зяброві тичинки не зрощені, вільні Товстолобик строкатий — Aristichthys

Для любых предложений по сайту: [email protected]