РИБИ РОДИНИ КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) ВОДОЙМ УКРАЇНИ - В. В. Заморов - 2015

РІД ПЛІТКА (ПЛОТВА) - RUTILUS RAFINESQUE

Таблиця для визначення видів роду плітка - Rutilus

1 (2). У бічній лінії менше 50 лусок. Тіло відносно коротке, високе,

стиснуте з боків Плітка звичайна - R. rutilus

2 (1). У бічній лінії більше 53 лусок. Тіло відносно довге, низьке, майже не стиснуте з боків

3 (4). Найбільша висота тіла помітно більша за довжину голови.

Довжина основи анального плавця менша його висоти. У бічній лінії переважно 60-67 (53-69) лусок Вирезуб причорноморський -R. frisu

4 (3). Найбільша висота тіла менша довжини голови або дорівнює їй.

Довжина основи анального плавця більша його висоти. У бічній лінії переважно 55-58 (53-62) луски Кутум каспійський R. Kutum

Плітка (плотва) - Rutilus rutilus (Linnaeus)

Морфологічні особливості: D (II) III 9-11; А III (8-9) 10-11 (12); Р І (13) 14-17 (18-19); V II (7) 8 (9); С І (15- 16) 17 (18) І; І. І. (39) 40-44 (45-46); Squ1 (7)7,5-8,5 (9-9,5); Squ2 (3) 3,5-4,5 (5); sp. br. (9) 10-14 (15); vert. (38-39) 40-43; d. f. 6-5 (66,8%), 5-5 (24,2%), 5-6 (4,1%), 5-4 (2,1%), 6-4 (1,4%), 4-5 і 6-6 (по 0,7%). Максимальна довжина 35 см, маса риб до 1000 г, тpивалість життя до 10 років (рис. 48).

Тіло помірно видовжене, стиснуте з боків, досить високе, найбільша висота у дорослих риб становить у середньому 28-33 (24-36)% довжини тіла і майже удвічі більша за найменшу висоту тіла. Профіль спини опуклий, за спинним плавцем переходить майже у горизонтальну лінію; профіль черева плавноопуклий, на рівні грудний - підхвостовий плавець він прямий. Спина перед спинним плавцем стиснута з боків, утворюючи невеличкий гребінь при вершині, за спинним плавцем заокруглена. Черево від горла й до кінця основи черевних плавців плоске, за черевними плавцями стиснуте з боків, де є вкритий лускою кіль. Хвостове стебло відносно коротке, становить у середньому 16-21 (15-24)% довжини тіла.

Рис. 48. Плітка Rutilus rutilus

Спинний плавець відносно невеликим, зрізаним, з незначною виїмкою. Підхвостовий плавець маленький, з добре помітною виїмкою. Парні плавці слабкозаокруглені, при кінці загострені або тупі. Хвостовий плавець з добре вираженою глибокою виїмкою, його середні промені більш ніж у 2,5 разів, іноді втричі, коротші за найдовші крайні промені. Обидві лопаті хвостового плавця завдовжки однакові, чи або нижня, або верхня лопать довша. Спинний плавець починається дещо позаду від вертикалі початку основи черевних, підхвостовий - помітно позаду від вертикалі заднього краю основи спинного плавця. Грудні плавці досить довгі, досягають половини і більше пектровентральної відстані. При основі черевних плавців із зовнішнього боку є видовжена гострокутна при кінці лусочка. Луска досить велика, щільно вкриває тіло. Бічна лінія повна, слабкою дугою вигинається в бік черева, в передній частині переходить з тулуба на голову. Голова відносно невелика, завдовжки майже однакова з хвостовим плавцем.

Рило відносно коротке, досить тупе, при кінці злегка заокруглене. Рот маленький, напівмісяцевий, косо зрізаний, у дорослих напівнижній. Його вершина розташована на рівні нижнього краю ока, іноді трохи вище. Очі великі, їх діаметр у середньому трохи більший від довжини верхньої щелепи. Лоб широкий, слабкоопуклий. Верхня щелепа завжди коротша за нижню і не доходить до переднього краю ока. Нижня щелепа з'єднується з черепом за вертикаллю переднього краю ока. Зяброві тичинки короткі, розміщені зрідка. Глоткові зуби досить міцні, при вершині з невеличким гачечком, іноді вони слабко складчасті, розташовані в один ряд. Черевна порожнина звичайно світла, рудувата.

В Україні зустрічається в усіх річкових басейнах, в озерах, водосховищах тощо, а також в солонуватих водах лиманів північно- західних районів Чорного моря, північної частини Азовського моря, акліматизувався у водосховищах і річках Криму.

Вирезуб причорноморський (вырезуб) - Rutilus frisii (Nordmann)

Морфологічні особливості: D (II) III - IV (8) 9-10; А III (IV) (9) 10-11 (12); Р І 16-18; V III 8-9 (10); І. І. (53-59) 6067 (68-69); Squ1 (9) 9,5-11 (11,5); Squ2 (4,5) 5-5,5 (6-6,5); vert. 4244; sp. br. (7) 8-11 (12); d. f 6-5 (90,2%), 5-5 (8,1%) 6-6 (1,7%). Максимальна довжина 71 см, маса риб до 8 кг, тривалість життя понад 10 років (рис. 49).

Рис. 49. Вирезуб причорноморський Rutilus frisii

У бічній лінії 53-69 лусок. Плавальний міхур на задній частині закінчується гострим відростком. Черево за черевними плавцями заокруглене з боків, плоске (немає кіля, вкритого лускою).

Тіло видовжене, дещо стиснуте з боків, валькувате, відносно невисоке. Його найбільша висота в дорослих риб становить менше 73 з довжини тіла. Профіль спини слабко опуклий, черева - плавно опуклий, від початку грудних плавців і до підхвостового - майже прямий. Спина перед спинним плавцем трохи стиснута з боків, черево за черевними плавцями заокруглене або плоске і не має кіля. Хвостове стебло коротке, становить 15-24% довжини тіла. Спинний плавець прямо зрізаний, при вершині іноді злегка заокруглений, в нижній частині з малопомітною виїмкою. Підхвостовий плавець прямо зрізаний, посередині невиразна виїмка. Парні плавці заокруглені, при кінці загострені. Хвостовий плавець з добре вираженою глибокою виїмкою, його обидві лопаті звичайно завдовжки однакові. Спинний плавець починається трохи попереду від вертикалі початку основи черевних плавців.

Біля основи черевних плавців із зовнішнього боку є досить широка видовжена лусочка. Луска середніх розмірів, щільно вкриває тіло. Бічна лінія повна, слабкою дугою вигинається в бік черева на ділянці від верхнього краю зябрової кришки до вертикалі кінця грудних плавців і далі вже йде прямою (іноді ледь хвилястою) лінією. Бічна лінія переходить з тулуба на голову, де розташовується в кілька рядів. Голова невелика, її довжина майже вдвічі менша за постдорсальну відстань. Рило досить довге, тупе, при кінці потовщене і високе, трохи виступає над верхньою щелепою. Рот відносно невеликий, нижній, дещо косо зрізаний. Його вершина розташована нижче або на рівні нижнього краю ока. Очі досить великі, їх діаметр вдвічі менший за довжину рила, іноді трохи більше. Лоб широкий, слабко опуклий, майже плоский, його ширина більш ніж удвічі менша висоти голови. Щелепи за розмірами приблизно однакові. Верхня щелепа помітно не досягає переднього краю ока, нижня щелепа з'єднується з черепом на рівні вертикалі від переднього краю ока або трохи позаду неї. Зяброві тичинки короткі, досить масивні, розміщені не густо. Глоткові зуби міцні, розташовані в один ряд, масивні, при вершині розширені й потовщені, гладенькі (не зазублені і не складчасті), деякі на кінці іноді гачкоподібпо загнуті. Черевна порожнина тіла світла (жовтувата).

В Україні раніше зустрічалася в лиманах північно-західних районів Чорного моря і в Азовському морі, заходила в Дністер, Півд. Буг, Дніпро, Сів. Донець, Обітічну, Берду і, можливо, в пониззя Дунаю. Зараз зберіглася дуже нечисленна популяція на верхньому Дністрі і поодинокими екземплярами зустрічається в притоках Сів. Донця, та, можливо, в Азовському морі. Досить рідкісна, нечисленна риба. Занесена до Червоної книги України.

Кутум каспійський (кутум) - Rutilus kutum (Kamensky)

Морфологічні особливості: D III 9; A III 10; l. l 53-62 (64); Squ1 9,5-10, Squ2 4,5-5, d. f. 6-5, найбільша довжина тіла до 67 см, звичайно 40-50 см, маса до 4 кг, звичайно 0,5-2,5 кг, тривалість життя до 11 років (рис. 50).

Рис. 50. Кутум каспійський Rutilus kutum

В українських водах морфологічні і біологічні особливості майже не вивчені. Тіло видовжене, низьке, валькувате. Рот маленький, нижній. Зовні будовою і забарвленням дуже нагадує вирезуба.

Напівпрохідна зграйна придонна риба, яка нагулюється в солонуватих водах, а на розмноження заходить у річки. Статевої

зрілості досягає у віці 4-5, зрідка 3 років при довжині тіла понад 40 см.

Цінна промислова риба, яка в українських водах зрідка траплялася поодинокими особинами.

Поширення виду: басейн Каспійського моря. Раніше розглядався як підвид R. frisii kutum. Видовий статус цієї риби потребує підтвердження.

Батьківщиною кутума є Каспійське море, звідки він був завезений в Азовське море, де натуралізувався і увійшов до складу іхтіофауни цієї водойми, проте в останні 25-30 років в уловах практично майже не попадався, що свідчить, мабуть, про зникнення його в наших водах.

В Україні раніше відзначений біля північних берегів Азовського моря (акліматизація почата у 1957-1958 рр.), зокрема, й в Молочному лимані.





Для любых предложений по сайту: [email protected]