ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ

Амітоз

Амітоз - прямий поділ клітини, у якої ядро знаходиться в інтерфазному стані. При цьому не відбувається конденсації хромосом і утворення веретена поділу. Формально амітоз повинен приводити до появи двох клітин, однак найчастіше він приводить до поділу ядра і до появи дво- або багатооядерних клітин; поділ тіла клітин у цьому випадку відбувається незрівнянно рідше.

Звичайно амітотичний поділ клітини починається зі змін форми і числа ядерець: вони можуть фрагментуватися і збільшуватися в кількості, або ж великі ядерця поділяються перетяжкою. В останньому випадку вони здобувають спочатку гантелеподібну форму. Слідом за поділом ядерець або одночасно з ним відбувається поділ ядра. Описано кілька способів прямого поділу ядра. Один з них - утворення перетяжки: при цьому ядро теж набуває форми гантелі і після розриву перетяжки утворюється два ядра (Рис. 29).

Рис. 29. Схема амітотичного поділу клітин.

При іншому способі на поверхні ядра утворюється інвагінація, насічка, що, поглиблюючись усередину, поділяє ядро на дві частини. Найчастіше зустрічається множинний поділ ядра, його фрагментація. При цьому можуть утворитися ядра нерівної величини, що характерно для гігантських клітин при різних патологічних процесах (Рис. 30). Поява двоядерних клітин не обов’язковий наслідок амітозу, а може бути результатом блокування цитотомії після розходження хромосом. У той же час поява дво- або багатоядерних клітин не обов’язково приводить до поділу самих клітин.

Рис. 30. Варіанти прямого поділу ядра клітини.

Численні спостереження дозволили дійти висновку, що амітоз зустрічається майже завжди в клітинах, що відживають, приречених на загибель і що дегенерують або, принаймні, стоять наприкінці свого розвитку, і, головне, не здатних дати надалі нові, життєздатні елементи. Так, наприклад, у нормі амітотичний поділ ядер зустрічається в зародкових оболонках тварин, у фолікулярних клітинах яєчника, у гігантських клітинах трофобласту1 і т.д.

Дуже часто різні форми амітотичного поділу ядер зустрічаються при різних патологічних процесах (запалення, регенерація, злоякісний ріст).

Визначеного зв’язку явних випадків амітозу зі стадіями клітинного циклу не виявлено. Крім того, немає достовірних випадків зміни амітотичної форми поділу клітин на мітотичну.


2 Розглядається в розділі «Основи порівняльної ембріології»

Для любых предложений по сайту: [email protected]