ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ

Ендорепродукція

Ендорепродукція - утворення клітин зі збільшеним вмістом ДНК. Поява таких клітин відбувається в результаті повної відсутності або незавершеності окремих етапів мітозу. Існує кілька моментів у процесі мітозу, блокада яких приводить до його зупинки і появи поліплоїдних клітин, тобто клітин зі збільшеним числом хромосомних наборів. Блокада може наступити при переході від G2-періоду до власне мітозу, зупинка може відбутися в профазі і метафазі, в останньому випадку часто відбувається порушення функції і цілісності веретена поділу. Нарешті, порушення цитотомії також може привести до появи двоядерних і поліплоїдних клітин.

При блокаді мітозу в самому його початку, при переході від G2 до профази, клітини приступають до наступного циклу реплікації, що приведе до прогресивного збільшення кількості ДНК у ядрі. При цьому не спостерігається ніяких морфологічних особливостей таких ядер, крім збільшення їхнього об’єму.

Поява поліплоїдних соматичних клітин може відбуватися в результаті блокади поділу клітинного тіла. У печінці дорослих ссавців зустрічаються, крім диплоїдних, тетра- і октаплоїдні (8n) клітини, а також двоядерні клітини різного ступеня плоїдності. Процес поліплоїдізації цих клітин можна описати в такий спосіб. Після S-періоду клітини з 4с кількістю ДНК вступають у мітоз, проходять усі його стадії, включаючи телофазу, але не приступають до цитотомії. Таким чином, утворюється двоядерна клітина (2x2 n). Вона може знову пройти S-період, у результаті чого обидва ядра в такій клітині стануть містити по 4с ДНК і 4n хромосом. Така двоядерна клітина вступає у мітоз, на стадії метафази відбувається об’єднання хромосомних наборів (загальне число хромосом дорівнює 8n), а потім відбувається нормальний поділ, у результаті якого утворюються дві тетраплоїдні клітини. Цей процес почергової появи двоядерних і одноядерних клітин може привести до появи ядер з 8n, 16n і навіть 32n кількістю хромосом. В такий спосіб утворюються поліплоїдні клітини в печінці, в епітелії сечового міхура, у пігментному епітелії сітківки, в ацинарних відділах слинних і підшлункової залоз, на ранніх стадіях утворення мегакаріоцитів та ін. Необхідно відзначити, що поліплоїдизація соматичних клітин зустрічається на термінальних ділянках шляху розвитку клітин, тканин і органів. Вона здебільшого характерна для спеціалізованих, диференційованих клітин і не зустрічається при генеративних процесах, таких, як ембріогенез (крім провізорних органів) і утворення статевих клітин.

Для любых предложений по сайту: [email protected]