ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ - Долгов О. М. - 2015

Частина І

ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕМБРІОЛОГІЇ

ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. На Рис. 1 зображено:

1. Лептотену.

2. Зиготену.

3. Пахитену.

4. Диплотену.

5. Діакінез.

Рис. 1

2. На Рис. 2 зображено:

1. Лептотену.

2. Зиготену.

3. Пахитену.

4. Диплотену.

5. Діакінез.

Рис. 2

3. Генетична різнорідність втрачається на етапі (Рис. 3):

1. 1-2.

2. 2-3.

3. 3.

4. 3-4.

5. 4-5.

Рис. 3

4. Морфологічна редукція відбувається на етапі (Рис. 3):

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 3-4.

5. 4-5.

5. Стадія диплотени відбувається на етапі (Рис. 3):

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 3-4.

5. 4-5.

6. Гаплоїдними є (Рис. 3):

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 3-4.

5. 4-5.

7. У дорослому організмі присутні (Рис. 3):

1. 5

2. 45

3. 345

4. 2345

5. 12345

8. В організмі дорослої жінки відсутні:

1. Оогонії.

2. Ооцити 1-го порядку.

3. Ооцити 2-го порядку.

4. Оогонії та ооцити 1-го порядку.

5. Ооцити 1-го та 2-го порядку.

9. Сім’яні кулі складаються зі:

1. Сперматогоній.

2. Сперматоцитів 1-го порядку.

3. Сперматоцитів 2-го порядку.

4. Сперматид.

5. Сперматозоїдів.

10. Об’єм сім’яної рідини, що виділяється під час еякуляції, становить в нормі:

1. 2 мл.

2. 3 мл.

3. 5 мл.

4. 10 мл.

5. 50 мл.

11. Кількість сперматозоїдів у сім’яній рідині, що виділяється під час еякуляції, становить:

1. 150 млн.

2. 200-250 млн.

3. 300-350 млн.

4. 500-1000 млн.

5. 350 тис.

12. Для того, щоби відбулось нормальне запліднення, сім’яна рідина повинна містити не менше:

1. 60 тис сперматозоїдів.

2. 350 тис сперматозоїдів.

3. 150 млн сперматозоїдів.

4. 250 млн сперматозоїдів.

5. 350 млн сперматозоїдів.

13. Концентрація сперматозоїдів в 1 мл еякуляту повинна бути не меншою:

1. 60 тис.

2. 60 млн.

3. 150 тис.

4. 150 млн.

5. 350 тис.

14. Рухаючись з максимальною швидкістю, за 1 год сперматозоїд людини здолає відстань у:

1. 18 см.

2. 21,6 см.

3. 27 см.

4. 32,4 см.

5. 36 см.

15. Рухаючись з максимальною швидкістю, за 1,5 год сперматозоїд людини здолає відстань у:

1. 18 см.

2. 21,6 см.

3. 27 см.

4. 32,4 см.

5. 36 см.

16. Рухаючись з мінімальною швидкістю, за 3 год сперматозоїд людини здолає відстань у:

1. 18 см.

2. 21,6 см.

3. 27 см.

4. 32,4 см.

5. 36 см.

17. Рухаючись з мінімальною швидкістю, за 2 год сперматозоїд людини здолає відстань у:

1. 18 см.

2. 21,6 см.

3. 27 см.

4. 32,4 см.

5. 36 см.

18. Акросома - це:

1. Осьова нитка хвоста сперматозоїда.

2. Проксимальна центріоль.

3. Дистальна ценріоль.

4. Аналог лізосоми.

5. Депо поживних речовин для рухів сперматозоїда.

19. Чохлик - це:

1. Ущільнена структура на передньому полюсі головки сперматозоїда.

2. Віртуальне потовщення мембрани переднього полюса головки сперматозоїда.

3. Дуплікатура плазмолеми і зовнішньої мембрани ядра сперматозоїда.

4. Потовщення плазмолеми переднього полюса головки сперматозоїда.

5. Амортизатор, що запобігає струсу ДНК ядра сперматозоїда.

20. Фібрилярний футляр розташований у:

1. Чохлику.

2. Шийці.

3. Проміжній частині хвоста.

4. Головній частині хвоста.

5. Термінальній частині хвоста.

21. Окремі щільні фібрили розташовані у:

1. Чохлику.

2. Шийці.

3. Проміжній частині хвоста.

4. Головній частині хвоста.

5. Термінальній частині хвоста.

22. У середньовічній Франції жінки як контрацептивний засіб використовували:

1. Кавун.

2. Лимон.

3. Виноград.

4. Гранат.

5. Какао.

23. За кількістю жовтка розрізняють овоцити:

1. Алецитальні, оліголецитальні, ізолецитальні, полілецитальні.

2. Ізолецитальні, мезолецитальні, полілецитальні.

3. Алецитальні, оліголециальні, полілецитальні.

4. Ізолецитальні, телолецитальні, центролецитальні.

5. Оліголецитальні, ізолецитальні, різко телолецитальні, центролецитальні.

24. За розташуванням жовтка розрізняють овоцити:

1. Алецитальні, оліголецитальні, ізолецитальні, полілецитальні.

2. Ізолецитальні, мезолецитальні, полілецитальні.

3. Алецитальні, оліголециальні, полілецитальні.

4. Ізолецитальні, телолецитальні, центролецитальні.

5. Оліголецитальні, ізолецитальні, різко телолецитальні, центролецитальні.

25. Удруге оліголецитальні яйцеклітини притаманні:

1. Плазунам.

2. Птахам.

3. Плазунам і птахам.

4. Ссавцям.

5. Плазунам, птахам і ссавцям.

26. Анімальний та вегетативний полюси розрізняють у овоцитів:

1. Оліголецитальних.

2. Оліголецитальних і полілецитальних.

3. Мезолецитальних, центролецитальних і різко телолецитальних.

4. Гомолецитальних.

5. Полілецитальних.

27. Гранула жовтка містить відповідно у центрі та на периферії:

1. Лецитін і ліповітелін.

2. Ліповітелін і фосфовітин.

3. Фосфовітин і лецитін.

4. Фосфовітин і ліповітелін.

5. Ліповітелін і лецитін.

28. Абревіатура ГАГ означає:

1. Гама-аміногіалуронова кислота.

2. Галактозоаміноглікан.

3. Гама-аміноглікан.

4. Глікозоаміноглікан.

5. Глікоароноглюкозамін.

29. Зріла ZP поділяється на 2 шари:

1. Зовнішній (нейтральні ГАГ) і внутрішній (кислі ГАГ).

2. Зовнішній (кислі ГАГ) і внутрішній (нейтральні ГАГ).

3. Зовнішній (переважно нейтральні ГАГ) і внутрішній (переважно кислі ГАГ).

4. Зовнішній (переважно кислі ГАГ) і внутрішній (багатий на нейтральні ГАГ).

5. Зовнішній (кислі ГАГ) і внутрішній (переважно нейтральні ГАГ).

30. Кросинговер відбувається у:

1. Зиготені.

2. Пахитені.

3. Зиготені і продовжується у пахитені та диплотені.

4. Пахитені і продовжується у диплотені.

5. Диплотені і завершується у діакінезі.

31. Презумптивні зачатки утворюються внаслідок:

1. Злиття пронуклеусів.

2. Ооплазматичної сегрегації.

3. Плазмоделічної сингамії.

4. Лайонизації.

5. Реверсивної анексії кортикальних гранул.

32. Наслідком ооплазматичної сегрегації є:

1. Злиття пронуклеусів.

2. Утворення презумптивних зачатків.

3. Плазмоделічна сингамія.

4. Перехід Х-хромосоми в облігатну гетероформу.

5. Реверсивна анексія кортикальних гранул.

33. Удруге оліголецитальна ізолецитальна яйцеклітина дробиться:

1. Повністю, рівномірно.

2. Повністю, нерівномірно.

3. Повністю, нерівномірно, асинхронно.

4. Неповністю, рівномірно.

5. Неповністю, нерівномірно.

34. Ізолецитальна яйцеклітина після запліднення дробиться:

1. Повністю, рівномірно.

2. Повністю, нерівномірно.

3. Повністю, нерівномірно, асинхронно.

4. Неповністю, рівномірно.

5. Неповністю, нерівномірно.

35. Амфібластулі притаманна:

1. Інвагінація.

2. Епіболія.

3. Уніполярна іміграція.

4. Мультиполярна іміграція.

5. Деламінація.

36. Для симетричної целобластули непритаманна:

1. Інвагінація.

2. Епіболія.

3. Уніполярна іміграція.

4. Мультиполярна іміграція.

5. Деламінація.

37. У амфібластулу може перетворитись:

1. Целобластула.

2. Дискобластула.

3. Стомобластула.

4. Стерробластула.

5. Ксенобластула.

38. Бластоцель відсутній у:

1. Целобластулі.

2. Дискобластулі.

3. Стомобластулі.

4. Стерробластулі.

5. Ксенобластулі.

39. Похідними нервового гребеня є:

1. Пірамідні нейрони кори головного мозку.

2. Меланоцити.

3. Нюхові нейрони.

4. Дерма шкіри.

5. Хребці та кістки мозкового черепа.

40. Похідними нейрогенних плакод є:

1. Пірамідні нейрони кори головного мозку.

2. Меланоцити.

3. Нюхові нейрони.

4. Дерма шкіри.

5. Хребці та кістки мозкового черепа.

41. Мезодерма у ссавців утворюється з:

1. Телобластів.

2. Мезобластів.

3. Епібласту.

4. Первинної ентодерми.

5. Мезенхіми.

42. Мезодерма у всіх безхребетних, крім голкошкірих, утворюється з:

1. Телобластів.

2. Мезобластів.

3. Епібласту.

4. Первинної ентодерми.

5. Мезенхіми.

43. Провізорні органи земноводних:

1. Жовтковий мішок, алантоїс, хоріон, амніон, серозна оболонка.

2. Жовтковий мішок, амніон, алантоїс, хоріон.

3. Жовтковий мішок, амніон, хоріон.

4. Жовтковий мішок, амніон.

5. Жовтковий мішок.

44. Провізорні органи ссавців:

1. Жовтковий мішок, алантоїс, хоріон, амніон, серозна оболонка.

2. Жовтковий мішок, амніон, алантоїс, хоріон.

3. Жовтковий мішок, амніон, хоріон.

4. Жовтковий мішок, амніон.

5. Жовтковий мішок.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

1.

2

12.

3

23.

3

34.

1

2.

5

13.

2

24.

4

35.

2

3.

2

14.

1

25.

4

36.

2

4.

4

15.

3

26.

5

37.

3

5.

2

16.

4

27.

4

38.

4

6.

5

17.

2

28.

4

39.

2

7.

5

18.

4

29.

4

40.

3

8.

1

19.

2

30.

4

41.

3

9.

4

20.

4

31.

2

42.

1

10.

2

21.

3

32.

2

43.

5

11.

3

22.

2

33.

3

44.

2

Для любых предложений по сайту: [email protected]