Анатомія рослин - 2013

Розділ 5. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ. АНАТОМІЧНА БУДОВА ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ

Об'єкти дослідження:

1) корені первинної будови однодольних рослин - хлорофітуму, півників, кукурудзи;

2) корені первинної будови дводольних рослин - жовтецю, валеріани лікарської;

3) корені пучкової будови дводольних рослин - гарбуза звичайного, щавлю кислого;

4) корені дводольних рослин непучкової будови - оману високого, алтеї лікарської, моркви, петрушки;

5) стебла однодольних рослин - кукурудзи, жита;

6) стебла дводольних рослин пучкової будови - конюшини лучної, соняшника звичайного, жовтецю їдкого, щавлю кислого або кінського, кропу запашного, гарбуза звичайного;

7) стебла дводольних рослин непучкової будови - кропиви собачої, льону посівного, бузини чорної, белладонни лікарської, калини звичайної;

8) кореневища однодольних рослин - аїру болотного, пирію повзучого, конвалії травневої, півників;

9) кореневища дводольних рослин пучкової будови - бадану товстолистого, гірчака змієвидного, перстачу прямостоячого,

10) кореневища дводольних рослин непучкової будови - м'яти перцевої (або інших видів), малини звичайної;

11) кореневища папоротеподібних рослин - папоротника-орляка, щитника чоловічого;

12) листки однодольних рослин - хлорофітуму, амарилісу, аспарагусу, традесканції;

13) листки дводольних рослин - герані, шавлії лікарської, лимону, мирту, олеандру, брусниці, фіалки, азалії;

14) листки голонасінних рослин - хвоя: сосни звичайної, ялини звичайної, сосни кедрової, ялиці білої (або сибірської).

Матеріальне забезпечення: мікроскопи, предметне і покривне скло, бритви, голки, пінцети, чашки Петрі, крапельниці, дистильована вода, розчин хлоралгідрату, розчин Судан-ІІІ, папір фільтрувальний, таблиці: "Корінь однодольної рослини (ірису)"; "Первинна будова кореня дводольної рослини"; "Пучкова будова кореня дводольної рослини (гарбуза)"; "Непучкова будова кореня дводольної рослини (фрагмент)"; "Третинна будова кореня (коренеплід буряка)"; "Будова стебла однодольної рослини (кукурудзи)"; "Будова стебла однодольної рослини (соломина жита)"; "Пучкова будова стебла дводольної рослини (фрагмент)"; "Непучкова будова стебла деревної рослини (липи)"; "Непучкова будова стебла деревної рослини (сосни)"; "Будова кореневища однодольної рослини (конвалії)"; "Будова кореневища папоротника (схема)"; "Будова листка однодольної рослини (ірису)"; "Ізолатеральна будова листка

дводольної рослини (евкаліпту)"; "Біфаціальна будова листка дводольної рослини (брусниці)"; "Продихові комплекси листків дводольних рослин".

Завдання 1 -10.

Виготовити мікропрепарат поперечного зрізу осьового органу рослини (кореня, стебла або кореневища), вивчити його анатомічну будову, зарисувати схему та фрагмент анатомічної будови і описати результати проведених досліджень.

Виготовити декілька тоненьких поперечних зрізів органу, стараючись, щоб вони були строго поперечними. Найтонші з них перенести на предметне скло і виготовити мікропрепарат у розчині хлоралгідрату. Препарат просвітлити і розглянути спочатку під малим, а потім під великим збільшенням мікроскопу.

Визначити анатомічні зони органу: покривну тканину, корову частину, центральний осьовий циліндр. Звернути особливу увагу на те, яка тканина знаходиться в самому центрі органу: ксилема, серцевина, порожнина, і по тому встановити, який це орган. У кожній з анатомічних зон визначити всі тканини, що входять до її складу. Звернути особливу увагу на центральний осьовий циліндр і порядок розташування в ньому провідних тканин (флоеми і ксилеми): окремими пучками, чи суцільними зонами та згідно з тим встановити, яка будова - пучкова чи непучкова. Відшукати механічні тканини осьового циліндра. Визначити наявність чи відсутність камбію у провідних пучках, розміщення ксилеми і флоеми та встановити назву провідних пучків. Звернути увагу на порядок розташування пучків (безладний, шахматний, коловий) і згідно з тим назвати клас рослини (однодольна, дводольна, папоротеподібна). Дослідити корову частину органу. Виявити механічні тканини та їх тип (коленхіма, склеренхіма). Розглянути, які потовщення мають клітини ендодерми: підковоподібні чи пояски Каспарі. Визначити тип основної паренхіми кори (хлоренхіма, аеренхіма, запасаюча паренхіма). Дослідити основну паренхіму на наявність кристалічних включень, видільних клітин, вмістищ виділень. Вивчити і встановити тип покривної тканини (епідерма, перидерма, епіблема). Визначити типи трихом, які, можливо, знаходяться на епідермі.

З малого збільшення мікроскопу зарисувати схему анатомічної будови органу, а з великого - її фрагмент на поперечному зрізі. На малюнках позначити зони органу, їх складові тканини, клітинні включення. Малюнки підписати.

Описати результати досліджень у формі висновків. Назвати клас рослин та тип анатомічної будови органу.

Завдання 10 - 15.

Виготовити мікропрепарат поперечного зрізу листка, вивчити його анатомічну будову, зарисувати схему та фрагмент анатомічної будови і описати результати проведених досліджень.

Користуючись серцевиною бузини, виготовити декілька строго поперечних зрізів листка через головну жилку. Відокремити зрізи від бузини, перенести на предметне скло і виготовити мікропрепарат у розчині

54

хлоралгідрату. Препарат просвітлити і розглянути під малим і великим збільшенням мікроскопу. Визначити анатомічні зони листка: покривну тканину, мезофіл, провідні пучки. Проаналізувати всі тканини зон і відшукати клітинні включення, видільні клітини, вмістища виділень (якщо вони є). Визначити товщину кутикули на епідермісах. Звернути увагу на мікроструктуру верхнього і нижнього епідермісів (за величиною їхніх клітин визначити, який з них верхній, а який нижній). Уважно розглянути будову клітин мезофілу і визначити, чи він однорідний, чи диференційований на палісадну і губчасту паренхіми. Розглянути провідний пучок головної жилки, звернути увагу на розташування в ньому флоеми і ксилеми. Визначити типи механічних тканин: безпосередньо під епідермою і прилягаючих до флоеми і ксилеми. Дослідити клітинні включення, внутрішні і зовнішні видільні структури, повітряні волоски. Забарвити препарат Суданом-ІІІ.

З малого збільшення мікроскопу зарисувати схему, а з великого -фрагмент анатомічної будови пластинки листка на поперечному зрізі. На малюнках позначити анатомічні зони листка, тканини кожної зони, провідний пучок та його складові тканини і клітинні включення. Малюнки підписати, вказати назву анатомічної будови листка та клас рослин. Результати проведених досліджень описати в формі висновків.

Завдання 10а - 15а.

Виготовити мікропрепарати верхнього і нижнього епідермісів з поверхні листка.

Завдання виконується після того, як вже готове попереднє завдання, тобто вивчена будова листка на поперечному зрізі.

Зняти верхній і нижній епідерміси з листка, вивченого на поперечному зрізі. Виготовити мікропрепарати у розчині хлоралгідрату, просвітлити та вивчити почергово під малим і великим збільшенням мікроскопу. Звернути увагу на розташування продихів і форму стінок епідермальних клітин. За формою та кількістю прилягаючих клітин визначити продиховий комплекс. Відшукати трихоми та визначити їх типи. Звернути увагу на клітинні включення. Згідно проведеного аналізу визначити клас, до якого належить рослина, листок якої досліджувався. Забарвити препарат Суданом-ІІІ.

З великого збільшення мікроскопу зарисувати фрагменти верхнього та нижнього епідермісу з трьома-чотирма продихами, прилягаючими та епідермальними клітинами, трихомами всіх типів і клітинними включеннями (якщо вони є). На малюнках позначити всі складові частини епідермісів. Підписати малюнки. Зробити висновки про результати проведених досліджень.

Для любых предложений по сайту: [email protected]