БОТАНІКА курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму «Агрономія» - 2016

ВСТУП

ЛЕКЦІЯ 1. Ботаніка як наука про будову і життєдіяльність рослин. Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого

ЛЕКЦІЯ 2. Цитоплазма, ядро

ЛЕКЦІЯ 3. Продукти життєдіяльності рослинної клітини

ЛЕКЦІЯ 4. Визначення поняття «тканин». Типи тканин

ЛЕКЦІЯ 5. Вегетативні органи рослин. Корінь. Пагін. Листок

ЛЕКЦІЯ 6. Розмноження рослин. Вегетативне розмноження. Зміст і завдання систематики рослин

ЛЕКЦІЯ 7. Еукаріоти (ядерні організми). Царство Гриби

ЛЕКЦІЯ 8. Царство Рослини. Водорості. Відділ Лишайники

Список літератури

Для любых предложений по сайту: [email protected]