ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1.ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА

Будова мікроскопа i правила роботи з ним

Загальні рекомендації з вивчення гістологічних препаратів

РОЗДІЛ 2. ЦИТОЛОГІЯ

Препарат 1. Рослинні клітини шкірки цибул

Препарат 2. Тваринні клітини печінки аксолотля

Препарат 3. Мітохондрії (хондріосоми) у клітинах печінки аксолотля

Препарат 4. Комплекс Гольджі (апарат Гольджі) у клітинах спинномозкового вузла жаби

Препарат 5. Включення глікогену в клітинах печінки

Препарат 6. Жирові включення в клітинах печінки

Препарат 7. Пігментні включення в клітинах шкіри пуголовка

Препарат 8. Включення білка (жовткові пластинки) у бластомерах амфібії

Препарат 9. Рибонуклеїнова кислота в клітинах спинномозкового вузла кішки

Препарат 10. Дезоксирибонуклеїнова кислота в клітинах спинномозкового вузла кішки

Препарат 11. Мітоз (каріокінез) у рослинній клітині

Препарат 12. Мітоз (каріокінез) у тваринних клітинах печінки аксолотля

Препарат 13.Амітоз у клітинах епітелію слизової оболонки сечового міхура

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Препарат 14. Яйцеклітини в яєчнику кішких

Препарат 15. Сперматозоїди морської свинки

Препарат 16. Запліднення в аскариди

Препарат 17. Синкаріон в аскариди

Препарат 18. Бластула жаби

Препарат 19. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми

Препарат 20. Поперечний зріз зародка курки на стадії утворення тулубової та амніотичної складок

Препарат 21. Плацента (материнська частина)

Препарат 22. Плацента (плодова частина)

Препарат 23. Алантоїс

Препарат 24. Амніон людини

Препарат 25. Пуповина

РОЗДІЛ 4. ТКАНИНИ

Препарат 26. Мезотелій (одношаровий плоский епітелій)

Препарат 27. Простий (одношаровий) кубічний епітелій канальців нирки

Препарат 28. Простий (одношаровий) стовпчастий епітелій канальців нирки

Препарат 29. Псевдобагатошаровий стовпчастий епітелій (одношаровий багаторядний миготливий епітелій) кишки беззубки

Препарат 30. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока

Препарат 31. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри пальця

Препарат 32. Перехідний епітелій (уротелій) сечового міхура

Препарат 33. Залозистий епітелій зеленої залози рака

Препарат 34. Голокринові сальні залози в шкірі з волосом

Препарат 35. Мерокринна (еккринна) потова залоза в шкірі пальця людини

Препарат 36. Мезенхіма зародка курки

Препарат 37. Кров амфібії

Препарат 38. Кров людини

Препарат 39. Пухка сполучна тканина

Препарат 40. Щільна сполучна тканина (неоформлений тип) шкіри пальця людини

Препарат 41. Щільна сполучна тканина(оформлений тип). Сухожилля на поздовжньому перерізі

Препарат 42. Сухожилля на поперечному перерізі

Препарат 43. Еластична зв’язка бика на поздовжньому перерізі

Препарат 44. Сітчаста (ретикулярна) тканина (строма лімфатичного вузла)

Препарат 45. Біла жирова тканина сальника кішки

Препарат 46. Хрящ гіаліновий (ребро кроля)

Препарат 47. Хрящ еластичний (вушна мушля)

Препарат 48. Хрящ волокнистий (міжхребцевий диск)

Препарат 49. Поперечний зріз трубчастої кістки

Препарат 50. Поздовжній зріз трубчастої кістки

Препарат 51. Розвиток кістки на місці сполучної тканини

Препарат 52. Розвиток кістки на місці хряща

Препарат 53. Непосмугована (гладка) м'язова тканина сечового міхура

Препарат 54. Посмугована скелетна м'язова тканина (язик кроля)

Препарат 55. Посмугована серцева м'язова тканина

Препарат 56. Нейрони сітківки ока

Препарат 57. ЗНейрофібрили в нейронах спинного мозку

Препарат 58. Базофільна речовина (Ніссля) у нейронах спинного мозку

Препарат 59. Астроглія

Препарат 60. Безмієлінові нервові волокна

Препарат 61. Мієлінові нервові волокна

Препарат 62. Пластинчасте тільце (інкапсульоване нервове закінчення Фатер-Пачіні)

Препарат 63. Рухове нервове закінчення в посмугованому м'язі

РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система i органи чуттів

Препарат 64. Кора великого (кінцевого) мозку

Препарат 65. Мозочок

Препарат 66. Спинний мозок

Препарат 67. Чутливий (спинномозковий) вузол

Препарат 68. Поперечний зріз нерва

Препарат 69. Автономний ганглій тазового сплетення

Препарат 70. М’язово-кишкове нервове сплетення (Ауербаха) тонкої кишки

Препарат 71. Меридіональний розріз передньої частини ока ("кут ока")

Препарат 72. Рогівка ока

Препарат 73. Сітківка (задня стінка ока)

Препарат 74. Повіка

Препарат 75. Спіральний (кортієвий) орган

Серцево-судинна система

Препарат 76. Артерія еластичного типу (аорта)

Препарат 77. Артерія м'язового типу середнього калібру

Препарат 78. Вена м'язового типу

Препарат 79. Артеріоли, капіляри, венули

Препарат 80. Стінка серця бика

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 81. Червоний кістковий мозок (зріз)

Препарат 82. Червоний кістковий мозок (мазок)

Препарат 83. Тимус (загрудинна залоза)

Препарат 84. Селезінка

Препарат 85. Лімфатичний вузол

Препарат 86. Мигдалик

Ендокринна система

Препарат 87. Щитоподібна залоза

Препарат 88. Прищитоподібна залоза

Препарат 89. Надниркова залоза

Препарат 90. Гіпофіз

Препарат 91. Епіфіз

Травна система

Препарат 92. Губа рота дитини

Препарат 93. Привушна слинна залоза

Препарат 94. Піднижньощелепна слинна залоза

Препарат 95. Під'язикова залоза

Препарат 96. Листоподібні сосочки язика

Препарат 97. Ниткоподібні сосочки язика

Препарат 98. Поздовжній шліф коронки зуба

Препарат 99. Поперечний шліф кореня зуба

Препарат 100. Розвиток зуба (утворення зубного емалевого органа)

Препарат 101. Розвиток зуба (утворення дентину та емалі)

Препарат 102. Стравохід (поперечний переріз)

Препарат 103. Перехід стравоходу в шлунок.

Препарат 104. Дно шлунка

Препарат 105. Пілорична частина шлунка

Препарат 106. Дванадцятипала кишка

Препарат 107. Порожня (голодна) кишка

Препарат 108. Товста кишка

Препарат 109. Червоподібний відросток

Препарат 110. Печінка свині

Препарат 111. Печінка людини

Препарат 112. Печінка

Препарат 113. Підшлункова залоза

Органи дихання

Препарат 114. Трахея

Препарат 115. Легеня

Препарат 116. Легеня мертвонародженого

Шкіра та її похідні

Препарат 117. Шкіра без волосся

Препарат 118. Шкіра волосистої частини голови людини

Сечові органи

Препарат 119. Нирка

Препарат 120. Сечовід

Препарат 121. Сечовий міхур

Чоловіча статева система

Препарат 122. Яєчко

Препарат 123. Над’яєчко (придаток яєчка)

Препарат 124. Передміхурова залоза (простата)

Жіноча статева система

Препарат 125. Яєчник

Препарат 126. Жовте тіло на стадії розквіту

Препарат 127. Маткова труба

Препарат 128. Матка

Препарат 129. Піхва

Препарат 130. Нелактуюча грудна залоза

Препарат 131. Лактуюча грудна залоза

РОЗДІЛ 6. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА МІКРОПРЕПАРАТІВ

Література

Для любых предложений по сайту: [email protected]