Основи імунології - Курс лекцій М. В. Скок - Київ 2002

Розділ І. Імунохімія

Лекція 1. Загальні уявлення. Місце імунології серед інших наук

Лекція 2. Антигени, будова антигенних детермінант

Лекція 3. Антитіла, їх будова і властивості

Лекція 4. Гени імуноглобулінів. Біосинтез антитіл

Лекція 5. Взаємодія антиген-антитіло та методи її вивчення

Розділ IІ. Механізми імунної відповіді

Лекція 6. Головний комплекс гістосумісності. Процесинг і представлення антигену

Лекція 7. Рецептори Т і В лімфоцитів, що розпізнають антиген. Передача сигналу з поверхні всередину клітини

Лекція 8. Костимуляторні молекули та лімфокіни

Лекція 9. Цитокіни і регуляція імунної відповіді

Лекція 10. Активація та механізм дії цитотоксичних Т лімфоцитів (ЦТЛ). Апоптоз

Розділ IIІ. Імунні процеси на рівні цілого організму

Лекція 11. Розвиток імунних клітин. Позитивний і негативний відбір

Лекція 12. Анатомія імунної системи, міграція лімфоцитів

Лекція 13. Загальні імунологічні феномени

Лекція 14. Патології імунної системи

Лекція 15. Синдром надбаного імунодефіциту (СНІД)

Додаток 1. Система комплементу

Додаток 2. Будова і роль Fc-рецепторів

Для любых предложений по сайту: [email protected]