СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. ПОХОДЖЕННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ КРУГЛОРОТИХ І РИБ.СИСТЕМАТИКА СУЧАСНИХ КРУГЛОРОТИХ І РИБ. ПІДТИП ЧЕРЕПНІ. ІНФРАТИП БЕЗЩЕЛЕПНІ (AGNATA). КЛАС КРУГЛОРОТІ

1.1. Походження й еволюція круглоротих і риб

1.2. Систематика сучасних круглоротих і риб

1.3. Підтип Черепні (Craniata). Інфратип Безщелепні (Agnata). Клас Круглороті (Cyclostomata)

  1.3.1. Підклас Міноги (Petromyzones)

  1.3.2. Підклас Міксини (Myxini)

2. КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ (CHONDRICHTHYES)

2.1. Підклас Пластинозяброві риби (Elasmobranchii)

  2.1.1. Надряд Акули (Selachomorpha)

  2.1.2. Надряд Скати (Batomorpha)

2.2. Підклас Суцільноголові риби (Holocephali)

  2.2.1 Ряд Химероподібні (Chimaeriformes)

3. КЛАС КІСТКОВІ РИБИ (OSTEICHTHYES)

3.1. Підклас Лопатепері риби (Sarcopterygii)

  3.1.1. Надряд Кистепері (Crossopterygii).Ряд Целакантоподібні (Coelacanthiformes)

  3.1.2. Надряд Дводишні (Dipnoi, або Dipneustomorpha). Ряд Рогозубоподібні (Ceratodiformes)

3.2 Підклас Променепері риби (Actinipterygii)

  3.2.1. Надряд Ганоїди (Ganoidomorpha)

  3.2.2. Справжні костисті риби (Teleostei)

  3.2.3. Надряд Араваноїдні (Osteoglossomorpha)

  3.2.4. Надряд Ангвілоїдні (Anguillomorpha)

  3.2.5. Надряд Циприноїдні (Cyprinomorpha)

  3.2.6. Надряд Атеріноїдні (Atherinomorpha)

  3.2.7. Надряд Параперкоїдні (Parapercomorpha)

  3.2.8. Надряд Перкоїдні риби (Percomorpha)

  3.2.9. Надряд Батрахоїдні (Batrachomorpha)

Питання для самоперевірки

ЛІТЕРАТУРА

Для любых предложений по сайту: [email protected]