ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ ЗООЛОГІЇ

Модуль 1. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

Змістовий модуль 1.1. Зоологія як наука

Тема 1.1.1.Зоологія як наука

Змістовий модуль 1.2. Підцарство одноклітинні (Protozoa). Загальна характеристика

Тема 1.2.1.Тип саркомастигофори (Sarcomastigophora)

Тема 1.2.2.Тип лабіринтоподібні (Labyrinthomorpha)

Тема 1.2.3.Тип апікомплексні (Apicomplexa)

Тема 1.2.4.Тип мікроспоридії (Microspora)

Тема 1.2.5.Тип міксоспоридії (Myxozoa)

Тема 1.2.6.Тип інфузорії (Ciliophora)

Модуль 2. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA). РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA). НИЖЧІ БАГАТОКЛІТИННІ (FUMETAZOA)

Змістовий модуль 2.1. Підцарство багатоклітинні (Metazoa). Загальна характеристика. Розділ Первинні багатоклітинні (Prometazoa)

Тема 2.1.1. Тип пластинчасті (Placozoa). Тип губки (Spongia)

Тема 2.1.2. Тип рецептакуліти (Receptaculita). Тип ортонектиди (Orthonectida). Тип діцієміди (Dicyemida)

Змістовий модуль 2.2. Нижчі Eumetazoa

Тема 2.2.1. Тип кишковопорожнинні (Coelenterata)

Тема 2.2.2. Тип реброплави (Ctenophora)

Змістовий модуль 2.3. Плоскі черви, немертини, коловертки, скреблянки

Тема 2.3.1. Тип плоскі черви (Plathelminthes)

Тема 2.3.2. Тип немертини (Nemertini)

Тема 2.3.3. Тип коловертки (Rotifera)

Тема 2.3.4. Тип скреблянки (Acanthocephales)

Змістовий модуль 2.4. Первиннопорожнинні та головохоботні

Тема 2.4.1. Тип первиннопорожнинні (Nemathelminthes)

Тема 2.4.2. Тип головохоботні (Cephalorhyncha)

Змістовий модуль 2.5. Кільчасті черви, каптозої, ехіуриди, сипункуліди

Тема 2.5.1. Тип кільчасті черви (Annelida)

Тема 2.5.2. Тип камптозої (Kamptozoa)

Тема 2.5.3. Тип ехіуриди (Echiurida)

Тема 2.5.4. Тип сипункуліди (Sipunculida)

Модуль 3. ЧЛЕНИСТОНОГІ, ТИХОХОДКИ, П’ЯТИУСТКИ, ОНІХОФОРИ

Змістовий модуль 3.1. Членистоногі

Тема 3.1.1. Тип членистоногі (Arthropoda). Підтип зябродишні (Branchiata)

Тема 3.1.2. Підтип трахейнодишні (Tracheata)

Тема 3.1.3. Підтип трилобітоморфні (Trilobitomorpha)

Тема 3.1.4. Підтип хеліцерові (Chelicerata)

Змістовий модуль 3.2. Тихоходки, п’ятиустки, оніхофори

Тема 3.2.1. Тип тихоходки (Tardigrada)

Тема 3.2.2. Тип п’ятиустки (Pentastomida)

Тема 3.2.3. Тип оніхофори (Onychophora)

Модуль 4. МОЛЮСКИ, ЩЕТИНКОЩЕЛЕПНІ, ФОРОНІДИ, МОХОВАТКИ, ПЛЕЧОНОГІ, ПОГОНОФОРИ, НАПІВХОРДОВІ, ГОЛКОШКІРІ

Змістовий модуль 4.1. Молюски, щетинкощелепні, фороніди, моховатки, плечоногі, погонофори

Тема 4.1.1. Тип молюски (Mollusca)

Тема 4.1.2. Тип щетинкощелепні (Chaetognatha)

Тема 4.1.3. Тип фороніди (Phoronida)

Тема 4.1.4. Тип моховатки (Bryozoa)

Тема 4.1.5. Тип плечоногі (Brachiopoda)

Тема 4.1.6. Тип погонофори (Pogonophora)

Змістовий модуль 4.2. Напівхордові, голкошкірі

Тема 4.2.1. Тип напівхордові (Hemichordata)

Тема 4.2.2. Тип голкошкірі (Echinodermata)

Для любых предложений по сайту: [email protected]