БІОХІМІЯ - Лабораторний практикум - НАУ 2015

ВСТУП

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Модуль І. ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА АМІНОКИСЛОТИ

Лабораторна робота 1. БІОХІМІЧНІ КОМПОНЕНТИ КЛІТИНИ

Лабораторна робота 2. ЯКІСНА РЕАКЦІЯ НА ПЕПТИДИ ТА БІЛКИ. РОЗДІЛЕННЯ БІЛКІВ МЕТОДОМ ВИСОЛЮВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ НУКЛЕОПРОТЕЇНІВ

Лабораторна робота 3. ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА МОНОСАХАРИДИ, ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДИСАХАРИДИ, КРОХМАЛЬ

Лабораторна робота 4. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЖИРІВ

Лабораторна робота 5. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЖИРІВ

Модуль ІІ. ФЕРМЕНТИ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ШЛЯХИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ

Лабораторна робота 6. ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ФЕРМЕНТУ В БІОЛОГІЧНІЙ РІДИНІ. ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ ЯК БІОЛОГІЧНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ

Лабораторна робота 7. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНОСТІ ДІЇ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ

Лабораторна робота 8. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИКЛУ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Лабораторна робота 9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИХАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

Модуль ІV. МЕТАБОЛІЗМ ОСНОВНИХ КЛАСІВ БІОМОЛЕКУЛ

Лабораторна робота 10. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ АМІНОКИСЛОТ

Лабораторна робота 11. МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЙ ГЛІКОЛІЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Лабораторна робота 12. ДОКАЗИ БУДОВИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІПІДІВ

Модуль V. ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

Лабораторна робота 13. ВИЯВЛЕННЯ ГОРМОНІВ У МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНАХ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗМІСТ

Для любых предложений по сайту: [email protected]