АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦІЙНИХ ПРИСТОСУВАНЬ. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙ

2. УЗАГАЛЬНЕНА СХЕМА РЕАГУВАННЯ РОСЛИН НА ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ

3. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПРОМИСЛОВИМИ ХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

  3.1. Загальна характеристика забруднення атмосфери

    3.1.1. Типи атмосферних забруднень

  3.2. Компоненти забруднення атмосфери

  3.3. Класифікація підприємств за ступенем впливу на довкілля

  3.4. Фізіолого-біохімічні реакції рослин на забруднення повітря

  3.5. Джерела та характеристика забруднення ґрунту

  3.6. Методи підвищення стійкості рослин до забруднення довкілля

4. ДІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА РОСЛИННІ ОРГАНІЗМИ

  4.1. Типи іонізуючих випромінювань

  4.2. Дози іонізуючих випромінювань

  4.3. Загальні закономірності радіобіологічних реакцій рослинного організму

  4.4. Складові радіаційного синдрому у рослин

  4.5. Модифікація радіобіологічних ефектів та захист рослин від променевого ураження

5. ФУНКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  5.1. Значення рослин в антропогенно трансформованих регіонах

  5.2. Благоустрій промислових територій

  5.3. Архітектурно-планувальні основи комплексного благоустрою територій підприємств

  5.4. Принципи створення та утримання культурфітоценозів на територіях промислових підприємств в умовах степу

  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Для любых предложений по сайту: [email protected]