ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИБНИЦТВА - І.М. Шерман - 2011

Вступ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМ РІЗНОГО ТИПУ

1.1. Теоретичні аспекти утворення, трансформації і використання кормових ресурсів рибогосподарських водойм<

1.2. Формування рибопродуктивності водойм штучного та природного іхтіоценозів

1.3. Теоретичне підґрунтя акліматизації гідробіонтів як метод управління і підвищення продуктивності рибогосподарських водойм

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РИБ

2.1. Механізм дії факторів природного середовища та продуктивні властивості риб та можливості їх поліпшення<

2.2. Можливості реалізації потенції росту риб у природних і штучних водоймах

2.3. Закономірності формування статі та статевих продуктів риб

2.4. Еколого-фізіологічні основи природного та штучного відтворення риб

2.5. Етапність розвитку риб і його використання у рибництві

2.6. Теоретичні аспекти живлення і годівлі риб

Питання для самоперевірки

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ РИБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Механізм формування інтер'єрно-екстер'єрних показників плідників риб

3.2. Основи ефективного відтворення риб

3.3. Теоретичні складові вирощування рибо посадкового матеріалу риб

3.4. Особливості оптимізації зимівлі риб

3.5. Теоретичні складові виробництва товарної рибної продукції

Питання для самоперевірки

4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ РИБИ В РІЗНИХ УМОВАХ

4.1. Теоретичні основи тепловодного рибництва/a>

4.2. Теоретичні основи холодноводного рибництва

4.3. Теоретичні основи пасовищної аквакультури

4.4. Теоретичні основи інтенсивної аквакультури

Питання для самоперевірки

5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я РИБ ТА ЗАПОБІГАННЯ МАСОВИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ

ВИСНОВКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для любых предложений по сайту: [email protected]