Конспекти лекцій зоології безхребетних

Змістовий модуль 1. Вступ. Основні типи безхребетних: Саркомастігофори, Апікомплексні, Мікроспоридії, Мікроспоридії

Тема лекційного заняття 1. Предмет зоології. Схожість та відмінності рослин і тварин. Загальна характеристика найпростіших безхребетних

Тема лекційного заняття 2. Характеристика споровиків. Особливості їх організації внаслідок паразитизму

Тема лекційного заняття 3. Інфузорії - вищий тип одноклітинних

Змістовий модуль 2. Походження Багатоклітинних та їх типи: Плоскі черви, Круглі черви Кільчасті черви

Тема лекційного заняття 4. Багатоклітинні безхребетні тварини (Metazoa). Характеристика типу губок як первинних багатоклітинних

Тема лекційного заняття 5. Особливості будови типу кишковопорожнинних

Тема лекційного заняття 6. Тип реброплавів

Тема лекційного заняття 7. Тришарові тварини. Плоскі черви

Тема лекційного заняття 8. Характеристика типу круглих або первиннопорожнинних червів

Тема лекційного заняття 9. Тип кільчастих червів - вищий тип червів

Змістовий модуль 3. Ракоподібні. Трахейнодишні. Систематика комах та тип Хеліцерові

Тема лекційного заняття 10. Загальна характеристика типу членистоногих. Ракоподібні. Особливості організації нижчих ракоподібних

Тема лекційного заняття 11. Ракоподібні. Особливості організації вищих ракоподібних

Тема лекційного заняття 12. Підтип хеліцерових - перших наземних членистоногих

Тема лекційного заняття 13. Підтип трахейних - найчисельніша систематична одиниця

Тема лекційного заняття 14. Характеристика основних рядів комах

Змістовий модуль 4. Тип молюски та тип голкошкірів

Тема лекційного заняття 15. Загальна характеристика типу молюсків або м’якунів

Тема лекційного заняття 16. Систематика молюсків

Тема лекційного заняття 17. Характеристика типу голкошкірих Філогенія тваринного світу безхребетних

Для любых предложений по сайту: [email protected]