ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТИП ХОРДОВІ (CHORDATA). НИЖЧІ ХОРДОВІ

1.1. Підтип безчерепні (Acrania)

1.2. Підтип Напівхордові Нemichordata

1.3. Підтип Оболонкові (Покривники) - Tunicata

РОЗДІЛ 2. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ -VERTEBRATA, SEU CRANIATA

2.1. Відділ Безщелепні Agnatha або Ентобранхіати Entobranchiata

2.2. Визначення представників круглоротих

РОЗДІЛ 3. ВІДДІЛ ЩЕЛЕПНОРОТІ GNATHOSTOMATA

3.1. Надклас риби Pisces

3.2. Клас хрящові риби Chondrichthyes

3.3. Особливості організації окремих представників хрящових риб

3.4. Клас кісткові риби Osteichthyes

3.5. Характеристика окремих представників кісткових риб

3.6. Визначення представників надкласу Риби

РОЗДІЛ 4. НАДКЛАС ЧОТИРИНОГІ TETRAPODA. НИЖЧІ НАЗЕМНІ ХРЕБЕТНІ

4.1. Клас земноводні, або амфібії - Amphibia

4.2. Характеристика окремих представників Земноводних

4.3. Визначення представників Земноводних

4.4. Клас Плазуни, або Рептилії Reptilia

4.5. Характристика окремих представників Плазунів

4.6. Визначення представників плазунів

РОЗДІЛ 5. ВИЩІ ХРЕБЕТНІ

5.1. Загальна характеристика представників класу птахів (Aves)

5.2. Характеристика окремих представників птахів

5.3. Визначення представників Птахів

5.4. Клас Ссавці - Mammalia

5.5. Характеристика окремих представників ссавців

5.6. Визначення представників Ссавців

ДОДАТОК 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДОДАТОК 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Для любых предложений по сайту: [email protected]