ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ ANNELIDA

  КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ (POLYCHAETA)

   ПІДКЛАС БРОДЯЧІ (ERRANTIA)

   ПІДКЛАС СИДЯЧІ (SEDENTARIA)

   ПІДКЛАС МІЗОСТОМЕДИ (MYZOSTOMIDA)

  КЛАС ДИНОФІЛІДИ (DINOPHІLІDA)

  КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ (OLIGOCHAETA)

  КЛАС П'ЯВКИ (HIRUDINEA)

   ПІДКЛАС СТАРОДАВНІ П'ЯВКИ (ARCHIHІRUDINEA)

   ПІДКЛАС СПРАВЖНІ П'ЯВКИ (EUHIRUDINEA)

ТИП КАМПТОЗОЇ, АБО ВНУТРІШНЬОПОРОШИЦЕВІ (KAMPTOZOA, АБО ENTOPROCTA)

  КЛАС КАМПТОЗОЇ, АБО ВНУТРІШНЬОПОРОШИЦЕВІ (KAMPTOZOA, АБО ENTOPROCTA)

ТИП ЕХІУРИДИ (ECHІURIDA)

  КЛАС ЕХІУРИДИ (ECHІURIDA)

ТИП СИПУНКУЛІДИ (SІPUNCULIDA)

  КЛАС СИПУНКУЛІДИІ (SIPUNCULIDA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROРODA)

ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ (BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA)

  КЛАС ЦЕФАЛОКАРИДИ (CEPHALOCARIDA)

  КЛАС ЗЯБРОНОГІ РАКОПОДІБНІ (BRANCHIOPODA)

  КЛАС РЕМІПЕДІЇ (REMIPEDІA)

  КЛАС МАКСИЛОПОДИ (MAXILІOPODA)

   ПІДКЛАС МІСТАКОКАРИДИ (MYSTACOCARIDA)

   ПІДКЛАС ВУСОНОГІ (CIRRIPEDIA)

   ПІДКЛАС ВЕСЛОНОГІ (COPEPODA)

   ПІДКЛАС ЗЯБРОХВОСТІ, АБО КОРОПОЇДИ (BRANCHIURA)

  КЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ РАКОПОДІБНІ (OSTRACODA)

  КЛАС ВИЩІ РАКИ (MALACOSTRACA)

ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRAСHEАТА)

  КЛAC ГУБОНОГІ (СНІLOРОDА)

  КЛАС ДВОПАРНОНОГІ (DIPLOPODA)

  КЛАС ПАУРОПОДИ (PAUROPODA)

  КЛАС СИМФІЛИ (SYMPHYLA)

  КЛАС ПОКРИТОЩЕЛЕПНІ (ENTOGNATHA)

  КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ (INSECTA, АБО ECTOGNATHA)

   Підклас Первиннобезкрилі (Apterygota)

   Підклас Крилаті (Pterygota)

ПІДТИП ТРИЛОБІТОПОДІБHI (TRILOBITOMORPHA)

  КЛАС ТРИЛОБІТИ (TRILOBITA)

ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ (СНЕLIСЕRАТА)

  КЛАС МЕРОСТОМОВІ (MEROSTOMATA)

   ПІДКЛАС ЕВРИПТЕРИДИ (EURYPTERIDA)

   ПІДКЛАС МЕЧОХВОСТИ (XІPHOSURA)

  КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDA)

   ПІДКЛАС СКОРПІОНИ (SCORPIONES)

   ПІДКЛАС ПСЕВДОСКОРПІОНИ (PSEUDOSCORPIONES)

   ПІДКЛАС СОЛЬПУГИ (SOLIFUGAE)

   ПІДКЛАС КОСАРИКИ (OPILIONES, АБО PHALANGIDA)

   ПІДКЛАС ПАВУКИ (ARANEI)

   ПІДКЛАС КЛІЩІ (ACARINA)

  ДОПОВНЕННЯ ДО ТИПУ ARTHROPODA. КЛАС МОРСЬКІ ПАВУКИ (PANTOPОDА)

ТИП ТИХОХОДИ (TARDIGRADA)

  КЛАС ТИХОХОДИ (TARDIGRADA)

Для любых предложений по сайту: [email protected]