ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ 1. ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ТА РЕАКЦІЯ НА НИХ ОРГАНІЗМІВ (загальні уявлення)

   1.1. Взаємодія вірусів з бактеріями

   1.2. Віруси грибів

   1.3. Віруси рослин

   1.4. Віруси тварин

Розділ 2. ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКАРІОТІВ, МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ І ВОДОРОСТЕЙ З ВИЩИМИ РОСЛИНАМИ ТА ТВАРИНАМИ

   2.1. Загальні уявлення про патогенність мікроорганізмів

   2.2. Особливості одновидових і міжвидових взаємодій мікроорганізмів

   2.3. Взаємодія нижчих грибів і дріжджів

   2.4. Механізми дії мікроорганізмів на рослини

   2.5. Засоби стійкості рослин до дії мікроорганізмів

   2.6. Токсична дія мікроорганізмів на організм тварин

   2.7. Мікрофлора травного каналу людини та її функції

   2.8. Захворювання шлунково-кишкового тракту людини, які пов'язані з порушенням нормальної мікрофлори

Розділ 3. АЛЕЛОПАТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИЩИХ РОСЛИН

   3.1. Хімічна будова алелопатнчно активних речовин

   3.2. Механізми дії алелопа тично активних речовин

   3.3. Нітрогенне живлення рослин та інгібування нітрофікації рослинністю

   3.4. Роль алелопатії в екології агросистем

Розділ 4. ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ РОСЛИН І ТВАРИН

   4.1. Рослинні токсини, їхня екологічна роль у взаємодії рослин і тваринВ

   4.2. Харчові детеренти, антифіданти, атрактанти та стимулятори

   4.3. Гормональні взаємодії між рослинами і тваринами

   4.4. Хемостерилянти

   4.5. Біохімічні механізми запилення рослин

Розділ 5. БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СМАКУ ТА АРОМАТУ РОСЛИН, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ССАВЦЯМИ

   5.1. Формування смаку аромату рослинами, які вживаються свійськими й дикими тваринами

   5.2. Вибір людиною рослинних продуктів розповсюдження харчування за смаковими та нюховими ознаками

Розділ 6. ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ТВАРИНАМИ

   6.1.Феромони безхребетних тварин

   6.2. Феромони хребетних тварин

6.3. Взаємодія між тваринами різних видів

     6.3.1. Отрути-аломони як хімічний засіб захисту та мисливства

     6.3.2. Аломони паразитуючих організмів

     6.3.3. Кайромони

Розділ 7. ДІЯ ОТРУТ ГРИБІВ НА ЛЮДИНУ

   7.1. Загальна характеристика синдромів отруєння людини грибами

   7.2. АСтруктура сильнодіючих отрут грибів та прояв

Розділ 8.СТІЙКІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ РОСЛИН І ТВАРИН

   8.1. Загальні уявлення про стійкість,адаптацію, стабільність організмів та стрес-реакції

   8.2. Стійкість та адаптація рослин до несприятливих факторів довкілля

   8.3. Стійкість та адаптація тварин до умов існування

     8.3.1. Дихання тварин у воді та повітрі

     8.3.2. Осморегуляція

     8.3.3. Запобігання переохолодженню та перегріванню

     8.3.4. Адаптація до зміни тиску

     8.3.5. Зміна зовнішнього забарвлення

     8.3.6. Біолюмінесценція

Розділ 9. РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

   9.1. Загальна характеристика явища радіоактивності, джерел і доз іонізуючої радіації

   9.2. Радіорезистентність вірусів

   9.3. Радіорезистентність мікроорганізмів

   9.4. Радіорезистентність рослин

   9.5. Радіорезистентність тварин

   9.6. Радіорезистентність людини

Розділ 10. БІОТРАНСФОРМАЦІЯ КСЕНОБІОТИКІВ

   10.1. Окиснення, відновлення, деградація і кон'югація ксенобіотиків

   10.2. Поведінка ксенобіотиків в екосистемах

Розділ 11. ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

   11.1. Біотехнологія та медицина

   11.2. Біотехнологія та генетика

   11.3. Біосенсори

   11.4. Хімічна біотехнологія

   11.5. Біогеотехнологїї

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОПЧНОЇ БІОХІМІЇ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток 1. СТРУКТУРА І НАЗВА ПРОТЕЇНОГЕННИХ АМІНОКИСЛОТ

Додаток 2. ПЕРЕЛІК НАВЕДЕНИХ ФЕРМЕНТІВ І РЕАКЦІЙ, ЯКІ ВОНИ КАТАЛІЗУЮТЬ

Для любых предложений по сайту: [email protected]