БІОТЕХНОЛОГІЯ - Іншина Н.М. - 2009

ВСТУП

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЯК НАУКА. СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Історія розвитку біотехнології

Об'єкти біотехнології

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 1. ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ

Виділення нуклеїнових кислот

Ферменти рестрикції і модифікації нуклеїнових кислот

Виділення генів

Хімічний синтез ДНК і конструювання генів

Вектори

Методи введення рекомбінантної ДНК у клітини

Клонування генів. Клонотеки генів

Клонотеки кДНК

Системи експресії рекомбінантних генів

Полімеразна ланцюгова реакція як метод ампліфікації ДНК

Методи секвенувания ДНК

Проект Геном людини

Нові напрями генних досліджень: геноміка, генна психологія

Генна інженерія рослин

Вектори для трансформації рослинних клітин

Трансгенні рослини

Бактерії, що стимулюють ріст рослин

Генна інженерія тварин. Технологія одержання трансгенних тварин

Трансгенні риби

Переваги і недоліки використання трансгенних рослин і тварин у сільському господарстві

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 2. БІЛКОВА ІНЖЕНЕРІЯ

Раціональний дизайн і направлена еволюція білкових молекул

Мутації та мутагенез, їх застосування в білковій інженерії

Сучасні досягнення білкової інженерії. Зміна властивостей ферментів

Абзими каталітичні антитіла

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 3. КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ

Культивування клітин. Клітинні лінії

Клітинна інженерія рослин. Історія методу культури клітин рослин

Основні напрями клітинної інженерії рослин

Культури клітин вищих рослин

Клітинна селекція

Культури гаплоїдних клітин

Протопласти рослинних клітин як об’єкт біологія ного конструювання

Мікроклональне розмноження рослин

Штучні асоціації культури клітин вищих рослин і мікроорганізмів

Культури тваринних клітин. Історія методу

Гібриди соматичних клітин

Клонування тварин

Стовбурові клітини. Історія досліджень

Ембріональні стовбурові клітини

Стромальні та гематопоетичні стовбурові клітини

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 4. МЕДИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Одержання рекомбінантних білків людини

Імунобіотехнологія. Технологія одержання моноклональннх антитіл

ДНК-вакцини

Фітоселекційні вакцини

Генна діагностика

Генна терапія

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Стадії біотехнологічного виробництва

Типи промислових біопроцесів

Виробництво біомаси мікроорганізмів

Промисловий синтез білків за участі рекомбінантних мікроорганізмів

Виробництво клітинних компонентів мікроорганізмів.Промислове виробництво ферментів

Іммобілізовані ферменти

Іммобілізовані клітини мікроорганізмів

Технологія одержання мікробних ліпідів

Виробництво первинних метаболітів мікроорганізмів

Виробництво амінокислот

Виробництво спиртів, органічних кислот, вітамінів

Виробництво антибіотиків

Нові продукти біопромисловості

Біогеотехнологія

Біоелектроніка

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 6.БІОТЕХНОЛОГІЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Біотехнологія очищення води

Показники забруднення стічних вод

Роль аквакультури в очищенні стічних вод

Біодеградація ксенобіотиків

Фіторемедіація

Біодеградація і конверсія побутових і промислових відходів

Утилізація рослинної біомаси

Контрольні запитання

РОЗДІЛ 7. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Контрольні запитання

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для любых предложений по сайту: [email protected]