Генетика з основами селекції - М.П.Мигун - 2008

Передмова

РОЗДІЛ І. Генетика як наука

1.1. Предмет, завдання та методи генетики

1.2. Етапи розвитку генетики

1.3. Розвиток генетики в Україні

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ ІІ. Матеріальні основи та молекулярні механізми спадковості

2.1. Роль ядра і хромосом у спадковості

2.2. Сучасно системна концепція гену

2.3. Безстатеве та статеве розмноження та їх цитологічна основа

2.4. Нуклеїнові кислоти - носії і гаранти реалізації генетичної інформації

2.5. Генетичний код та його основні властивості

2.6. Загальні риси організації і функції геномів

2.7. Молекулярні механізми найважливіших генетичних процесів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ ІIІ. Успадкування хромосомних і нехромосомних генів

3.1. Закономірності незалежного (менделівського) успадкування

3.2. Закономірності успадкування при взаємодії генів

3.3. Стать і зчеплене зі статтю успадкування

3.4. Закономірності успадкування за повного і неповного зчеплення генів. Кросинговер

3.5. Нехромосомне успадкування

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ ІV. Мінливість та її генетичні засади

4.1. Спадкова (комбінаційна, мутаційна) і неспадкова (модифікаційна) мінливість

4.2. Типи мутацій і їх класифікація

4.3. Явище множинного алеломорфізму

4.4. Гомологічні ряди спадкової мінливості

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ V. Генетичні основи онтогенезу

5.1. Онтогенетика

5.2. Загальні закономірності на стадії індивідуального розвитку

5.3. Реалізація генетичної інформації

5.4. Закінчення процесів індивідуального розвитку

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ VI. Генетичні основи онтогенезу

6.1. Популяція - одиниця еволюційного процесу

6.2. Методи вивчення структури популяцій

6.3. Генетична гетерогенність природних популяцій

6.4. Частота генів та генотипів у популяції

6.5. Закон Харді-Вайнберга та його практичне використання

Контрольні запитання і завдання

РОЗДІЛ VIІ. Генетичні основи онтогенезу

7.1. Біологічна сутність людини

7.2. Історія генетики людини - виникнення двох концепцій

7.3. Генетична гетерогенність природних популяціМетоди вивчення та особливості генетики людиний

7.4. Хромосоми і геном людини

7.5. Спадковість і екологія

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ VIІІ. Генетичні основи онтогенезу

8.1. Селекція як наука

8.2. Сорти, породи і штами мікроорганізмів, як основні засоби виробництва

8.3. Основні етапи селекційного процесу

8.4. Створення вихідного матеріалу для селекції

8.5. Типи схрещувань та добору

8.6. Нетрадиційні методи селекції

Контрольні запитання та завдання

Рекомендована література

Для любых предложений по сайту: [email protected]