МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Вступ

Розділ 1. ВІДКРИТТЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Запитання для самоконтролю

Розділ 2. МОРФОЛОГІЯ І БУДОВА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ

Методи мікроскопічного дослідження мікроорганізмів

МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПРОКАРІОТИЧНОЇ КЛІТИНИ

Запитання для самоконтролю

Розділ 3. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ

Поділ бактеріальної клітини. Клітинний цикл

ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ МІКРОБНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ В ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ

Безперервне культивування

Запитання для самоконтролю

РОЗДІЛ 4. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ

ГЕНЕТИЧНИЙ АПАРАТ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

ДИСОЦІАЦІЇ

Репарація пошкодженої ДНК

ГЕНЕТИЧНІ РЕКОМБІНАЦІЇ

Бактеріальні плазміди

Запитання для самоконтролю

Розділ 5. МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ

Харчові потреби мікроорганізмів. Поживні середовища

Транспорт речовин у мікробну клітину

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ХІМІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ МІКРООРГАНІЗМІВ

Типи метаболізму мікроорганізмів

ТЕРМІНАЛЬНІ АКЦЕПТОРИ ЕЛЕКТРОНІВ У МІКРООРГАНІЗМІВ

КАТАБОЛІЗМ АЕРОБНИХ ХЕМООРГАНОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Катаболізм аеробних хемолітотрофних мікроорганізмів

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТІВ ФОТОТРОФНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

ДЕЯКІ ПРОЦЕСИ АНАБОЛІЗМУ В МІКРООРГАНІЗМІВ

МЕХАНІЗМИ АСИМІЛЯЦІЇ ВУГЛЕЦЮ МІКРООРГАНІЗМАМИ

МЕХАНІЗМИ АСИМІЛЯЦІЇ АЗОТУ ТА СІРКИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

> Запитання для самоконтролю

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЇ АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Бродіння

Анаеробне дихання

Метаногенез

Запитання для самоконтролю

Розділ 7.СИСТЕМАТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

ПОЛОЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ЖИВИХ ІСТОТ

Таксономічна термінологія

Принципи класифікації бактерій

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМАТИЧНИХ ГРУП ПРОКАРІОТІВ

Запитання для самоконтролю

Розділ 8. МІКРООРГАНІЗМИ І ДОВКІЛЛЯ

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА МІКРООРГАНІЗМИ

Мікроорганізми ґрунту

Мікроорганізми води

Взаємовідносини мікроорганізмів у природі

Запитання для самоконтролю

Розділ 9. РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У КРУГООБІГУ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ

Кругообіг азоту

Перетворення мікроорганізмами сполук сірки

ТРАНФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ

Кругообіг заліза

Кругообіг вуглецю

Деструкція мікроорганізмами природних речовин

БАКТЕРІАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Запитання для самоконтролю

Розділ 10. ІНФЕКЦІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

ПАТОГЕННІСТЬ І ВІРУЛЕНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ

ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПАТОГЕННОСТІ І ВІРУЛЕНТНОСТІ

РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ В БАКТЕРІЙ

Епідеміологія інфекційного процесу

Запитання для самоконтролю

Розділ 11. АНТИБІОТИКИ. ПРОБІОТИКИ

Антибіотики та їх класифікація

Пробіотики

Запитання для самоконтролю

Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЛЮДИНОЮ

Харчова промисловість

Мікробний синтез

Медицина

Сільське господарство

Біогеотехнології

Біоремедіація довкілля

Біоремедіація довкілля

Рекомендована література

Для любых предложений по сайту: [email protected]