ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 3 - Г.Й. Щербак - 1997

ТИП П’ЯТИУСТКИ (PENTASTOMIDA)

КЛАС П’ЯТИУСТКИ, АБО ЯЗИЧКОВІ (PENTASTOMIDA, АБО LINGUATULIDA)

ТИП ОНІХОФОРИ (ONYCHOPHORA)

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКУНИ (MOLLUSCA)

КЛАС ПАНЦИРНІ, АБО ХІТОНИ (POLYPLACOPHORA, АБО LORICATA)

КЛАС БЕЗПАНЦИРНІ, АБО БОРОЗЕНЧАСТОЧЕРЕВІ (APLACOPHORA, АБО SOLENOGASTRES)

КЛАС ДВОСТУЛКОВІ (BIVALVIA)

  НАДРЯД ПЕРВИННОЗЯБРОВІ (PROTOBRANCHIA)

  НАДРЯД ПЛАСТИНЧАТОЗЯБРОВІ (AUTOBRANCHIA)

  НАДРЯД ПЕРЕТИНЧАСТОЗЯБРОВІ (SEPTIBRANCHІА)

КЛАС МОНОПЛАКОФОРИ (MONOPLACOPHORA)

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)

  ПІДКЛАС ПЕРЕДНЬОЗЯБРОВІ (PROSOBRANCHIA)

  ПІДКЛАС ЗАДНЬОЗЯБРОВІ (OPISTHOBRANCHIA)

  ПІДКЛАС ЛЕГЕНЕВІ (PULMONATA)

КЛАС ЛОПАТОНОГІ (SCAPHOPODA)

КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA)

  ПІДКЛАС НАУТИЛОІДЕЇ (NAUTILOIDEA)

  ПІДКЛАС КОЛЕОІДЕЇ (COLEOIDEA)

ВИКОПНІ МОЛЮСКИ

ТИП ЩЕТИНКОЩЕЛЕПНІ, АБО МОРСЬКІ СТРІЛКИ (CHAETOGNATHA)

КЛАС ЩЕТИНКОЩЕЛЕПНІ, АБО МОРСЬКІ СТРІЛКИ (CHAETOGNATHA)

ТИП ФОРОНІДИ (PHORONIDA)

КЛАС ФОРОНІДИ (PHORONIDEA)

ТИП МОХОВАТКИ (BRYOZOA)

КЛАС ПОКРИТОРОТІ (PHYLACTOLAEMATA)

КЛАС ГОЛОРОТІ (GYMNOLAEMATA)

ВИКОПНІ МОХОВАТКИ

ТИП ПЛЕЧОНОГІ (BRACHIOPODA)

КЛАС ПЛЕЧОНОГІ (BRACHIOPODA)

ВИКОПНІ ПЛЕЧОНОГІ

ТИП ПОГОНОФОРИ (POGONOPHORA)

КЛАС ВУЗДЕЧКОВІ (FRENULATA)

КЛАС БЕЗВУЗДЕЧКОВІ (AFRENULATA, АБО VESTIМENTIFERA)

ВТОРИННОРОТІ (DEUTEROSTOMIA)

ТИП НАПІВХОРДОВІ (HEMICHORDATA)

КЛАС КИШКОВОДИШНІ (ENTEROPNEUSTA)

КЛАС КРИЛОЗЯБРОВІ (PTEROBRANCHIA)

  ВИКОПНІ КРИЛОЗЯБРОВІ

ПІДТИП СТЕБЕЛЬЦЕВІ, або ПРИКРІПЛЕНІ (CRINOZOA)

КЛАС МОРСЬКІ ЛІЛЕЇ (CRINOIDEA)

ПІДТИП ЕХІНОЗОЇ (ECHINOZOA)

КЛАС ГОЛОТУРІЇ, АБО МОРСЬКІ ОГІРКИ (HOLOTHUROIDEA)

КЛАС МОРСЬКІ ЇЖАКИ (ECHINOIDEA)

  ПІДКЛАС ПРАВИЛЬНІ ЇЖАКИ (REGULARIA)

  ПІДКЛАС НЕПРАВИЛЬНІ ЇЖАКИ (IRREGULARIA))

ПІДТИП АСТЕРОЗОЇ (ASTEROZOA)

КЛАС МОРСЬКІ ЗІРКИ (ASTEROIDEA)

КЛАС ОФІУРИ, або ЗМІЄХВОСТКИ (OPHIUROIDEA)

ВИКОПНІ ГОЛКОШКІРІ

ОГЛЯД БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН ПО ЕРАХ ТА ПЕРІОДАХ

Для любых предложений по сайту: [email protected]