Біогеографія - Регіональний аспект - Марисова І.В. - 2005

ПЕРЕДМОВА

Глава 1. Класифікація і районування угруповань організмів

1.1. Біоценотичне районування

1.2. Флористико-фауністичне районування

1.3. Біофілотичне районування

Глава 2. Характеристика основних кліматично обумовлених груп наземних екосистем та їх біоценозів (біомів)

ЕКВАТОРІАЛЬНО-ТРОПІЧНИЙ ПОЯС

2.1. Вічнозелені екваторіальні та тропічні дощові ліси (гілея)

   2.1.1. Географічне поширення

   2.1.2. Гігротермічний режим

   2.1.3. Рослинність

     2.1.3.1.Регіональні особливості фітоценозів гілеї

   2.1.4. Тваринне населення

   2.1.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.2. Сезонні тропічні ліси

   2.2.1. Географічне поширення

   2.2.2. Гігротермічний режим

   2.2.3. Рослинність

   2.2.4. Тваринне населення

   2.2.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.3. Тропічні трав'янисті формації (савани)

   2.3.1. Географічне поширення

   2.3.2. Гігротермічний режим

   2.3.3. Рослинність

     2.3.3.1. Регіональні особливості біому

   2.3.4. Тваринне населення

   2.3.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

СУБТРОПІЧНИЙ ПОЯС

2.4. Субтропічні вічнозелені ліси і чагарники

   2.4.1. Географічне поширення

   2.4.2. Гігротермічний режим

   2.4.3. Рослинність

     2.4.3.1. Регіональні особливості субтропічних рослинних формацій

   2.4.4. Тваринне населення

   2.4.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.5. Пустелі і напівпустелі

   2.5.1. Географічне поширення

   2.5.2. Гігротермічний режим

     2.5.2.1. Класифікація пустель

   2.5.3. Рослинність

     2.5.3.1. Регіональні особливості фітоценозів пустель

   2.5.4. Тваринне населення

   2.5.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

ПОМІРНИЙ ПОЯС

2.6. Трав'янисті формації помірних широт

   2.6.1. Географічне поширення

   2.6.2. Рослинність

   2.6.3. Рослинність

     2.6.3.1. Регіональні особливості степів

   2.6.4. Тваринне населення

   2.6.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.7. Широколисті й мішані ліси (неморальні ліси)

   2.7.1. Географічне поширення

   2.7.2. Гігротермічний режим

   2.7.3. Рослинність

     2.7.3.1. Регіональні особливості фітоценозів

   2.7.4. Тваринне населення

   2.7.5. Загальні особливості екосистем

   2.7.6. Питання для самоконтролю

2.8. Хвойні ліси-тайга (бореальні ліси)

   2.8.1. Географічне поширення

   2.8.2. Гігротермічний режим

   2.8.3. Рослинність

     2.8.3.1. Регіональні особливості тайги

   2.8.4. Тваринне населення

   2.8.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

ХОЛОДНИЙ ПОЯС

2.9. Тундри і їх аналоги

   2.9.1. Географічне поширення

   2.9.2. Гігротермічний режим

2.9.3. Рослинність

     2.9.3.1. Тундри

        2.9.3.1.1. Регіональні особливості тундри

     2.9.3.2. Приполярні пустища

   2.9.4. Тваринне населення

   2.9.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.10. Полярні пустелі

   2.10.1. Географічне поширення

   2.10.2. Гігротермічний режим

   2.10.3. Рослинність

   2.10.4. Тваринне населення

   2.10.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

2.11. Високогір'я різних широт

   2.11.1. Географічне поширення

   2.11.2. Гігротермічні та інші фізико-географічні умови

   2.11.3. Рослинність

   2.11.4. Тваринне населення

   2.11.5. Загальні особливості екосистем

   Питання для самоконтролю

;Висновки

Глава 3. Характеристика біофілотичних царств суші

3.1. Орієнтальне царство

   3.1.1. Географічне поширення

   3.1.2. Специфіка біофілоти

   3.1.3. Флора

   3.1.4. Фауна

   3.1.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.2. Ефіопське царство

   3.2.1. Географічне поширення

   3.2.2. Специфіка біофілоти

   3.2.3. Флора

   3.2.4. Фауна

   3.2.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.3. Неотропічне царство

   3.3.1. Географічне поширення

   3.3.2. Специфіка біофілоти

   3.3.3. Флора

   3.3.4. Фауна

   3.3.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.4. Капське царство

   3.4.1. Географічне поширення

   3.4.2. Специфіка біофілоти

   3.4.3. Флора

   3.4.4. Фауна

   3.4.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.5. Мадагаскарське царство

   3.5.1. Географічне поширення

   3.5.2. Специфіка біофілоти

   3.5.3. Флора

   3.5.4. Фауна

   3.5.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.6. Австралійське царство

   3.6.1. Географічне поширення

   3.6.2. Специфіка біофілоти

   3.6.3. Флора

   3.6.4. Фауна

   3.6.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.7. Антарктичне царство

   3.7.1. Географічне поширення

   3.7.2. Специфіка біофілоти

   3.7.3. Флора

   3.7.4. Фауна

   3.7.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

3.8. Голарктичне царство

   3.8.1. Географічне поширення

   3.8.2. Специфіка біофілоти

   3.8.3. Флора

   3.8.4. Фауна

   3.8.5. Географічний генезис

   Питання для самоконтролю

Рекомендована література

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Для любых предложений по сайту: [email protected]