Зоологія хордових - підручник - Й. В. Царик - 2013

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ТИП ХОРДОВІ CHORDATA

Розділ 1. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ ACRANIA

1.1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛАСУ CEPHALOCHORDATA

1.2. ПОХОДЖЕННЯ Й СИСТЕМАТИКА

Питання для самоконтролю

Розділ 2. ПІДТИП ПОКРИВНИКИ, або ЛИЧИНКОХОРДОВІ, UNICATA, seu RQCHQRDATA

 2.1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  2.1.1. Клас Асцидії Ascidia

  2.1.2. Клас Сальпи Salpae

  2.1.3. Клас Апендикулярії Appendiculariae

2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ I СПОСІБ ЖИТТЯ

2.3. СИСТЕМАТИКА Й ПОХОДЖЕННЯ

Питання для самоконтролю

Розділ 3. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, або ЧЕРЕПНІ, VERTEBRATA, seu CRANIATA

3.1. ВІДДІЛ БЕЗЩЕЛЕПНІ. КЛАС КРУГЛОРОТІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.2. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ I СПОСІБ ЖИТТЯ

3.3. ПОХОДЖЕННЯ Й СИСТЕМАТИКА

Питання для самоконтролю

Розділ 4. ВІДДІЛ ЩЕЛЕПНОРОТІ, або ЕКТОБРАНХІАТИ, GNATHOSTOMATA, seu ECTОBRANCHIATA. НАДКЛАС Риби РІSCES

 4.1.Клас Хрящові риби Chondrichtyes

  4.1.1. Особливостi органiзацiї

  4.1.2. Особливості поширення і спосіб життя хрящових риб

  4.1.3. Походження

  4.1.4. Систематика

   4.1.4.1. Підклас пластинозяброві Elasmobranchii

    4.1.4.1.1. Надряд Акули Selachomorpha

    4.1.4.1.2. Надряд Скати Batomorpha

  4.1.5. Значення у природі й житті людини

4.2. КЛАС КІСТКОВІ РИБИ OSTEICHTHYES

  4.2.1. Особливості організації

  4.2.2. Поведiнка кiсткових риб

  4.2.3. Систематика класу кiсткових риб і характеристика представникiв окремих рядiв

   4.2.3.1. Пiдклас Лопатеперi риби Sarcopterygii

    4.2.3.1.1. Надряд Кистепері Риби Crossopterygimorpha

    4.2.3.1.2. Надряд Дводишні Риби Dipneustomorpha

   4.2.3.2. Пiдклас Променеперi Actinopterygii

    4.2.3.2.1. Надряд Палеонiски Palaeonisci

    4.2.3.2.2. Надряд Ганоїднi Ganoidomorpha

   4.2.3.3. Група Костисті риби Teleostei

    4.2.3.3.1. Надряд Клюпеоїднi Clupeomorpha

    4.2.3.3.2. Надряд Араваноїднi Osteoglossomorpha

    4.2.3.3.3. Надряд Ангвiлоїднi Anguillomorpha

    4.2.3.3.4. Надряд Циприноїднi Cyprinomorpha

    4.2.3.3.5. Надряд Атериноїднi Atherinomorpha

    4.2.3.3.6. Надряд Параперкоїднi Parapercomorpha

    4.2.3.3.7. Надряд Перкоїднi Percomorpha

    4.2.3.3.8. Надряд Батрахоїднi Batrachoidomorpha

  4.2.4. Iхтiофауна України

Питання для самоконтролю

Роздiл 5. Надклас Чотириногі (наземні хребетні) Tetrapoda, seu Quadripeda.Анамнії (Anamnia) й Амніоти (Amniota)

5.1. Клас Земноводні, або Амфібії Amphibia

  5.1.1. Особливостi органiзацiї

  5.1.2. Походження, еволюція земноводних

  5.1.3. Систематика й характеристика представників сучасних рядів класу Amphibia

   5.1.3.1. Ряд Безхвості Anura, seu Ecaudata

   5.1.3.2. Ряд Хвостаті Urodela, seu Caudata

   5.1.3.3. Ряд Безногi Gymnophiona

5.2. Клас Плазуни, або Рептилії, Reptilia

  5.2.1. Особливостi органiзацiї плазунiв

  5.2.2. Походження та еволюцiя плазунiв

  5.2.3. Систематика й характеристика представникiв сучасних рядiв класу Reptilia

   5.2.3.1. Пiдклас Анапсида Anapsida

    5.2.3.1.1. Ряд черепахи Testudines

   5.2.3.2. Пiдклас Лепiдозаври Lepidosauria

    5.2.3.2.1. Ряд дзьобоголовi, або хоботноголовi, Rhynchocephalia

    5.2.3.2.2. Ряд лускаті Squamata

   5.2.3.3. Пiдклас Архозаври Archosauria

    5.2.3.3.1. Ряд крокодили Crocodylia

  5.2.4. Значення рептилій

5.3. Клас Птахи Aves

  5.3.1. Особливостi органiзацiї

  5.3.2. Походження та еволюцiя птахiв

  5.3.3. Систематика й характеристика представникiв головних рядiв класу Aves

   5.3.3.1. Надряд Плаваючi Impennes

    5.3.3.1.1. Ряд Пiнгвiноподiбнi Sphenisciformes

   5.3.3.2. Надряд Типовi, або Новопiднебiннi птахи Neognathae

    5.3.3.2.1. Ряд Страусоподібні Struthioniformes

    5.3.3.2.2. Ряд Нандуподiбнi Rheiformes

    5.3.3.2.3. Ряд Казуароподібні Casuariiformes

    5.3.3.2.4. Ряд ківіподібні, або Безкрилї, Apterygiformes

    5.3.3.2.5. Ряд Тинамуподібні Tinamiformes

    5.3.3.2.6. Ряд Гагароподібні Gaviiformes

    5.3.3.2.7. Ряд Пірникозоподібні Podicipediformes

    5.3.3.2.8. Ряд Буревісникоподібні procellariiformes

    5.3.3.2.9. Ряд Пеліканоподібні pelecaniformes

    5.3.3.2.10. Ряд Лелекоподібні Ciconiiformes

    5.3.3.2.11. Ряд Φламiнгоподiбнi Phoenicopteriformes

    5.3.3.2.12. Ряд Гусеподібні Anseriformes

    5.3.3.2.13. Ряд Соколоподібні Falconiformes

    5.3.3.2.14. Ряд Куроподібні Galliformes

    5.3.3.2.15. Ряд Журавлеподібні Gruiformes

    5.3.3.2.16. Ряд Сивкоподібні Charadriiformes

    5.3.3.2.17. Ряд Рябкоподібні Pterocliformes

    5.3.3.2.18. Ряд голубоподібні Columbiformes

    5.3.3.2.19. Ряд Папугоподібні Psittaciformes

    5.3.3.2.20. Ряд Зозулеподібні Cuculiformes

    5.3.3.2.21. Ряд Совоподібні Strigiformes

    5.3.3.2.22. Ряд Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes

    5.3.3.2.23. Ряд Серпокрильцеподібні Apodiformes

    5.3.3.2.24. Ряд колібріподібні Trochiliformes

    5.3.3.2.25. Ряд Птахи-миші Coliiformes

    5.3.3.2.26. Ряд Трогоноподібні Trogoniformes

    5.3.3.2.27. Ряд Сиворакшеподібні Coraciiformes

    5.3.3.2.28. Ряд Дятлоподібні Piciformes

    5.3.3.2.29. Ряд Горобцеподібні Passeriformes

  5.3.4. Значення птахів

5.4. КЛАС ССАВЦІ, або ЗВІРІ, MAMMALIA, seu THERIA

  5.4.1. Особливості організації ссавців

  5.4.2. Поведінка i спосіб життя

   5.4.2.1. Популяцiйна органiзацiя i спосiб життя

   5.4.2.2. Географічне поширення

   5.4.2.3. Положення ссавців у біоценозах

  5.4.3. Походження та еволюцiя ссавцiв

  5.4.4. Систематика й характеристика представникiв головних рядiв класу Mammalia

   5.4.4.1. Підклас Першозвірі, або Клоачні, Prototheria

    5.4.4.1.1. Ряд Однопрохiднi Monotremata

   5.4.4.2. Підклас Звірі Theria

    5.4.4.2.1. Iнфраклас Сумчастi Metatheria. Ряд Сумчастi Marsupialia

    5.4.4.2.2. Iнфраклас Вищi звiрi, або Плацентарнi, Eutheria, seu Placentalia

    5.4.4.2.3. Ряд Неповнозубi Edentata (Xenarthra)

    5.4.4.2.4. Ряд комахоїднi Insectivora (мiдицеподiбнi Soriciformes)

    5.4.4.2.5. Ряд шерстокрили Dermoptera (кагуаноподiбнi Cynocephaliformes)

    5.4.4.2.6. Ряд рукокрилі Chiroptera (лиликоподібні Vespertilioniformes)

    5.4.4.2.7. Ряд примати Primates (лемуроподібні Lemuriformes)

    5.4.4.2.8. Ряд хижі Carnivora (псоподібні Caniformes)

    5.4.4.2.9. Ряд китоподібні Cetacea (китоподібні Balaeniformes)

    5.4.4.2.10. Ряд Сиреноподібні Sirenia (ламантиноподібні Trichechiformes)

    5.4.4.2.11. Ряд хоботні proboscidea (слоноподібні Elephantiformes)

    5.4.4.2.12. Ряд непарнокопиті Perissodactyla (конеподібні Equiformes)

    5.4.4.2.13. Ряд дамани Hyracoidea (даманоподібні Procaviiformes)

    5.4.4.2.14. Ряд трубкозубоподібні Tubulidentata (трубкозубоподібні orycteropiformes)

    5.4.4.2.15. Ряд парнокопитні Artiodactyla (оленеподібні Cerviformes)

    5.4.4.2.16. Ряд ящуроподібні Pholidota (панголіноподібні Maniformes)

    5.4.4.2.17. Ряд гризуни Rodentia (мишоподібні Muriformes)

    5.4.4.2.18. Ряд зайцеподібні Lagomorpha (зайцеподібні Leporiformes)

  5.4.5. Значення ссавцiв для людини

Питання для самоконтролю

Для любых предложений по сайту: [email protected]