ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

Передмова

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

1. Природна система органічного світу

2. Структурні рівні організації живих організмів

3. Коротка історія тваринного світу

4. Зоологічна класифікація

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

1. Зоологія-наука про тварини

2. Спільні та відмінні ознаки тварин і рослин

3. Загальна характеристика тварин

4. Поширення тварин у біосфері

5. Значення тварин у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 3. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів

2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

3. Органічні сполуки: ліпіди

4. Органічні сполуки: вуглеводи

5. Органічні сполуки: білки

6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти

Питання для самоперевірки

З історії науки

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 4.КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

1. Цитологія-наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин

2. Загальна будова та життєдіяльність клітин тварин

3. Особливості будови та життєдіяльності тваринної клітини

Питання для самоперевірки

З історії науки

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 5.ТКАНИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ. ТКАНИНИ ТВАРИН

1. Особливості тканин тварин

   1.1. Епітеліальна тканина

   1.2. Тканини внутрішнього середовища

   1.3. М'язова тканина

   1.4. Нервова тканина

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 6. ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, або ОДНОКЛІТИННІ Protozoa

1. Загальна характеристика Найпростіших, або Одноклітинних

2. Характеристика основних типів найпростіших

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 7. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (Metazoa).ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (Cnidaria, або Coelenterata)

1. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні

2. Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні (Cnidaria або Coenterata)

3. Характеристика основних класів кишковопорожнинних

4. Риси ускладнення кишковопорожнинних порівняно з найпростішими

5. Значення кишковопорожнинних у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Важливо знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 8. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (Plathelmintes)

1. Загальна характеристика типу Плоскі черви

2. Характеристика класів типу Плоскі черви

3. Пристосованість червів до паразитизму

4. Система заходів запобігання зараженню гельмінтами

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 9. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, або ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (Nemathelmintes)

1. Загальна характеристика типу Круглі черви

2. Прогресивні риси типу Круглі черви

3. Клас Нематоди, або Круглі черви (Nematoda)

4. Значення круглих червів у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Важливо знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 10. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або АНЕЛІДИ (Annelida)

1. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

2. Прогресивні риси типу Кільчасті черви

3. Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Poiychaeta)

4. Клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oiigochaeta)

5. Клас П'явки (Hirudinea)

6. Ускладнення вільноживучих червів порівняно з паразитичними червами

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 11. ТИП МОЛЮСКИ, або М'ЯКУНИ (Mollusca)

1. Загальна характеристика типу Молюски, або М'якуни (Mollusca)

2. Прогресивні ознаки молюсків

3. Клас Двостулкові (Bivaivia)

4. Клас Черевоногі (Gastropoda)

5. Клас Головоногі (Cephalopoda)

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (Arthropoda)

1. Загальна характеристика типу Членистоногі (Arthropoda)

2. Клас Ракоподібні(Branchiata або Crustacea)

3. Клас Павукоподібні (Arachnida)

4. Клас Комахи (Insecta)

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ ХОРДОВІ (Chordata)

1. Загальна характеристика типу Хордові

2. Загальна характеристика підтипу Безчерепні(Acrania). Клас Головохордові

3. Загальна характеристика підтипу Покривники (Tunicata)

4. Загальна характеристика підтипу Хребетні, або Черепні

5. Загальна характеристика інфратипу Безщелепні (Agnatha)

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 14. ІНФРАТИП ЩЕЛЕПНОРОТІ (Gnathostomata). НАДКЛАС РИБИ (Pisces)

1. Загальна характеристика інфратипу Щелепнороті

2. Загальна характеристика надкласу Риби

3. Клас Хрящові риби (Chondrichthyes)

4. Клас Кісткові риби (Osteichthyes)

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 15. НАДКЛАС ЧОТИРИНОГІ, або НАЗЕМНІ ХРЕБЕТНІ (Tetrapoda). КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, або АМФІБІЇ (Amphibia)

1. Особливості наземних хребетних тварин

2. Клас Земноводні, або Амфібії(Amphibia)

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 16. КЛАС ПЛАЗУНИ, або РЕПТИЛІЇ (Reptilia)

1. Загальна характеристика класу Плазуни, або Рептилії (Reptilia)

2. Класифікація класу Плазуни, або Рептилії (Reptilia)

3. Значення плазунів у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Важливо знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 17. КЛАС ПТАХИ (Aves)

1. Загальна характеристика класу Птахи (Aves)

2. Класифікація птахів

3. Значення птахів у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

ЛЕКЦІЯ 18. КЛАС ССАВЦІ, або ЗВІРІ (Mammalia)

1. Загальна характеристика Клас Ссавці, або Звірі (Mammalia)

2. Класифікація класу Ссавці

3. Значення ссавців у природі та житті людини

Питання для самоперевірки

Цікаво знати, що

Рекомендована література

СЛОВНИК ЗООЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Для любых предложений по сайту: [email protected]