Альгологія - Костіков І.Ю. - 2009-2013

Розділ 1. Історія альгології (короткий нарис)

Розділ 2. Водорості у системі органічного світу

Розділ 3. Загальна характеристика водоростей

Розділ 4. Біохімічні ознаки відділів водоростей

Розділ 5. Цитологічна різноманітність водоростей

Розділ 6. Морфологічна різноманітність водоростей

Розділ 7. Розмноження водоростей

Розділ 8. Життєві цикли

Розділ 9. Синьозелені водорості – Cyanophyta

Розділ 10. Евгленофітові водорості – Euglenophyta

Розділ 11. Хлорарахніофітові водорості – Chlorarachniophyta

Розділ 12. Рафідофітові водорості – Raphidophyta

Розділ 13. Золотисті водорості – Chrysophyta

Розділ 14. Евстигматофітові водорості – Eustigmatophyta

Розділ 15. Жовтозелені водорості – Xanthophyta

Розділ 16. Бурі водорості – Phaeophyta

Розділ 17. Діатомові водорості – Bacillariophyta

Розділ 18. Диктіохофітові водорості – Dictyochophyta

Розділ 19. Динофітові водорості – Dinophyta

Розділ 20. Гаптофітові водорості – Haptophyta

Розділ 21. Криптофітові водорості – Cryptophyta

Розділ 22. Глаукоцистофітові водорості – Glaucocystophyta

Розділ 23. Червоні водорості – Rhodophyta

Розділ 24. Зелені водорості – Chlorophyta

   24.1. Вихідні лінії: клас Prasinophyceae

   24.2. Хлорофітна лінія

     24.2.1. Клас Chlorophyceae

     24.2.2. Клас Trebouxiophyceae

     24.2.3. Клас Ulvophyceae

     24.2.4. Клас Siphonophyceae

   24.3. Стрептофітна лінія

     24.3.1. Клас Charophyceae

     24.3.2. Клас Zygnematophyceae (=Conjugatophyceae)

Заключення

Для любых предложений по сайту: [email protected]