ПІДРУЧНИК ІМУНОЛОГІЯ - Меркьюрі Поділля 2013

Передмова

СТРУКТУРА І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Органи імунної системи

Молекули, що беруть участь в імунній відповіді і є її продуктами

Імуноглобуліни

Регуляція діяльності імунної системи

Етапи формування імунної відповіді

Специфічний імунітет

Регуляторні ідіотипи

Вікова імунологія

Критичні періоди імунітету дитини

Імунологічні порушення при старінні

ЦИТОКІНИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ І ЇХ ЗМІНИ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Цитокіни, Інтерлейкіни, Чинники некрозу пухлин

ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поняття про імунний статус та імунограму

Імунологічні тести

Лазерна проточна цитофлюориметрія

Функціональні тести

Вивчення синтезу цитокінів на рівні окремих клітин

HLA-типування

Лімфоцитотоксичний тест

Молекулярне HLA-генотипування

Клінічне значення HLA-типування та генотипування

Імунологічні (серологічні) методи дослідження інфекційних хвороб

Діагностика in vitro (визначення IgE антитіл) специфічної алергії

ПОНЯТТЯ ПРО ІМУННИЙ СТАТУС ТА ІМУНОГРАМУ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІМУНОГРАМ

Інтерпретація імунограм

Рекомендації, якими необхідно керуватися при інтерпретації імунограм

МЕХАНІЗМИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНИХ, ВІРУСНИХ, ГРИБКОВИХ ТА ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЯХ

Особливості імунітету при бактерійних інфекціях

Імунна відповідь при інвазії внутрішньоклітинних мікроорганізмів

Особливості імунітету при гострих вірусних інфекціях

Особливості імунітету при «повільних» вірусних інфекціях

Особливості імунограм при вірусних гепатитах

Особливості імунітету при бактерійних інфекціях, що мають первинно-хронічний перебіг

Особливості імунітету при грибкових захворюваннях

Особливості імунітету при протозойних захворюваннях

Особливості імунітету при глистових інвазіях

Механізми уникання мікроорганізмів від імунної відповіді

Особливості імунного статусу при аутоімунних захворюваннях

Динаміка лейко- та імунограм при інфекційних захворюваннях

Класифікація імунограм при інфекційному запаленні

Особливості імунограми при деяких запальних хворобах

ПРИРОДЖЕНА ІМУННА НЕДОСТАТНІСТЬ

Класифікація первинних імунодефіцитів

Класифікація спадкових імунодефіцитів за МКХ-10

Діагностика первинних імунодефіцитів

Фізикальне дослідження

Лабораторні методи дослідження

Дослідження гуморального імунітету

Дослідження клітинного імунітету

Загальні принципи лікування імунодефіцитів

Клінічні форми первинних імунодефіцитів

Дефіцит клітинної (Т-ланки) імунітету

Комбіновані Т- і В-імунодефіцити

Дефіцит системи фагоцитів

НАБУТІ ІМУНОДЕФІЦИТНІ СТАНИ

Недостатність імунітету та інфекції

Набуті (вторинні) імунодефіцити

Діагностика вторинних імунодефіцитів

Клініко-імунологічна характеристика вторинних імунодефіцитів

Вторинні імунодефіцити в дитячому віці

Застосування імуномодуляторів при вторинних імунодефіцитах

Імунодефіцит з рецидивами вірусних інфекцій

Вторинні імунодефіцити в деяких клінічних випадках

Вторинні імунодефіцити при хронічному рецидивуючому фурункульозі

Вторинні імунодефіцити при хронічних запальних процесах бронхо-легеневої системи

Вторинні імунодефіцити при внутрішньоклітинних інфекціях

Вторинні імунодефіцити при вірусних інфекціях

Вторинні імунодефіцити при паразитарних інвазіях

Синдром хронічної втоми

Профілактика і імунореабілітація при вторинних імунодефіцитах

ВІЛ ІНФЕКЦІЯ: ІМУНОПАТОГЕНЕЗ, ІМУНОДІАГНОСТИКА, ІМУНОКОРЕКЦІЯ

ВІЛ інфекція. Імунопатогенез

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції і СНІДу

Антиретровірусні хіміопрепарати

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ІМУННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Принципи імунотерапії, імунокорекції та імуномодуляції

Імунотропні лікарські засоби

Характеристика імуномодуляторів

Основні критерії призначення імунотропних препаратів

Правила призначення імунотропних препаратів

Хвороби і ускладнення, обумовлені імунотерапією та імунопрофілактикою

Імунореабілітація

Методика проведення глюкокортикостероїдної терапії

Антибіотикотерапія імунодефіцитних станів

Емпірична антибактеріальна терапія при імунодефіцитних станах

Клінічні прояви, профілактика та лікування грипу

Грибкові інфекції у імуноскомпрометованих хворих

Особливості імунітету при глистових інвазіях

ІМУНОТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Імунотоксична дія лікарських препаратів

Основні джерела несприятливих екологічних впливів на людину

Основні хімічні забруднювачі повітря приміщень та їх вплив на організм людини

Найбільш значні чинники забруднення навколишнього середовища

Вплив факторів довкілля на синдром хронічної втоми

Сучасна концепція дієтичного лікування хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми

Словник імунологічних термінів

Список літератури

Для любых предложений по сайту: [email protected]