ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Передмова до другого видання

ВСТУП

Короткий історичний огляд розвитку цитології, гістології та ембріології

Розвиток гістології, цитології та ембріології в Україні

МЕТОДИ ГІСТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЦИТОЛОГІЇ

1.1 Клітинна теорія. Хімічний склад та властивості протоплазми

1.2 Структурні компоненти клітин

  1.2.1 Міжклітинні контакти

  1.2.2 Цитоплазма

  1.2.3 Ядро

  1.2.4 Репродукція клітин

  1.2.5 Життєдіяльність клітини

Розділ 2. ЕМБРІОЛОГІЯ

2.1 Основи порівняльної ембріології

2.2 Статеві клітини

2.3 Гаметогенез

2.4 Запліднення

2.5 Ранні етапи ембріогенезу. Дроблення. Гаструляція

2.6 Розвиток птахів

2.7 Стадії розвитку птахів

2.8 Ембріональний розвиток ссавців

2.9 Плаценти

2.10 Стадії внутрішньоутробного розвитку ссавців

2.11 Особливості розвитку приматів

2.12 Трансплантація зародків

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

3.1 Загальна гістологія-вчення про походження, будову та функціональне значення тканин

 3.2 Епітеліальні тканини

  3.2.1 Загальна характеристика та класифікація

  3.2.2 Будова різних видів епітелію

3.3 Сполучна тканинас

  3.3.1 Тканини внутрішнього середовища

  3.3.2 Кровотворення (гемоцитопоез)

  3.3.3 Скелетна тканина

3.4 М'язова тканина

  3.4.1 ГЛАДЕНЬКА (НЕПОСМУГОВАНА) М'ЯЗОВА ТКАНИНА

  3.4.2 Поперечнопосмугована м'язова тканина

  3.4.3 Серцева м'язова тканина (міокард)

3.5 Нервова тканина

  3.5.1 Нервові клітини

  3.5.2 Нейроглія

  3.5.3 Нервові волокна

  3.5.4 Синапси

  3.5.5 Нервові закінчення

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.1 Органи нервової системи

  4.1.1 Спинний мозок

  4.1.2 Головний мозок

  4.1.3 Вегетативний відділ нервової системи

  4.1.4 Оболонки мозку

  4.1.5 Вікові зміни нервової системи та їх кровопостачання

4.2 Органи чуття

  4.2.1 Орган зору

  4.2.2 Орган слуху та рівноваги

4.3 Серцево-судинна система

  4.3.1 Кровоносні судини

  4.3.2 Лімфатичні судини

  4.3.2 Лімфатичні судини

4.4 Органи гемопоезу та імунологічного захисту

  4.4.1 Кістковий мозок

  4.4.2 Тимус - вилочкова, або зобна залоза

  4.4.3 Клоакальна (фабрицієва) сумка птахів

  4.4.4 Селезінка

  4.4.5 Лімфатичні вузли

  4.4.6 Гемолімфатичні вузли

  4.4.7 Лімфатичні фолікули пухкої сполучної тканини

4.5 Ендокринна система (ендокринні залози)

  4.5.1 Центральні регуляторні утворення ендокринної системи

  4.5.2 Периферійні ланки ендокринної системи

  4.5.3 Дисоційована ендокринна система

4.6 Шкіра та її похідні

  4.6.1 Розвиток та будова волосини

  4.6.2 Рогові утворення шкіряного покриву

  4.6.3 Молочна залоза

  4.6.4 Шкіра птахів та її похідні

4.7 Органи дихання

  4.7.1 Повітроносні шляхи

  4.7.2 Особливості гістологічної будови легень птахів

4.8 Система органів травлення

  4.8.1 Органи стінки ротової порожнини

  4.8.2 Передня кишка (стравохід, шлунок)

  4.8.3 Тонка кишка (порожня, дванадцятипала)

  4.8.4 Товста кишка

  4.8.5 Очеревина

  4.8.6 Печінка

  4.8.7 Підшлункова залоза

  4.8.8 Система травлення птахів

4.9 Органи сечовиділення

  4.9.1 Нирки

  4.9.2 Сечовивідні шляхи

  4.9.3 Органи сечовиділення у птахів

4.10 Статева система

  4.10.1 Статеві органи самця

  4.10.2 Статеві органи самки

  4.10.3 Мигдалик

Додаток 1. ТЕХНІКА ТА МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Додаток 2. СХЕМАТИЧНА БУДОВА ОКРЕМИХ ОРГАНІВ

Додаток 3. ЕЛЕКТРОННІ МІКРОФОТОГРАФІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

Для любых предложений по сайту: [email protected]