Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Вступ

Частина І. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 1. Історія розвитку синтетичної теорії еволюції

Розділ 2. Популяція як елементарна еволюційна одиниця

2.1. Поняття популяції

2.2. Основні характеристики популяції

Розділ 3. Елементарний еволюційний матеріал

3.1. Мінливість як основа еволюційних змін

3.2. Мутації як елементарний еволюційний матеріал

3.3. Характеристика мутацій

3.4. Насиченість мутаціями природних популяцій

Розділ 4. Мутаційний процес як елементарний еволюційний фактор

4.1. Вимоги до елементарних еволюційних факторів

4.2. Мутаційний процес

4.3. Перегини редукціонізму

Розділ 5. Популяційні хвилі

5.1. Динаміка чисельності популяцій та її причини

5.2. Еволюційне значення популяційних хвиль

5.3. Типи популяційних хвиль та їх характеристика

Розділ 6. ІЗОЛЯЦІЯ

6.1. Еволюційне значення ізоляції

6.2. Типи ізоляції

Розділ 7. Природний добір

7.1. Боротьба за існування

7.2. Зміст та біологічне значення природного добору

7.3. Форми природного добору

Розділ 8. Адаптація як біологічне явище

8.1. Зміст з біологічне значення адаптації

8.2. Пристосувальне значення властивостей організмів

8.3. Пристосування як невід'ємна риса організації життя

8.4. Шляхи формування адаптацій

Розділ 9. Вид як одна з головних форм організації життя

9.1. Історія розвитку поняття "вид"

9.2. Сучасні уявлення про вид

9.3. Сучасні проблеми виду

Розділ 10. Видоутворення як основне явище еволюційного процесу

10.1. Зміст видоутворення

10.2. Алопатричне видоутворення

10.3. Симпатричне видоутворення

10.4. Інші форми видоутворення

Тест-контроль

Список рекомендованої літератури

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 11. Засоби перетворення органів та функцій

11.1. Передумови еволюції органів та функцій

11.2. Модуси органогенезу

11.3. Субституція, або заміщення органів та функцій

11.4. Гетеробатмія і компенсація

Розділ 12. Еволюція онтогенезу

12.1. Особливості онтогенезу в різних систематичних групах

12.2. Цілісність та стійкість онтогенезу

12.3. Ембріонізація онтогенезу

12.4. Автономізація онтогенезу

12.5. Співвідношення онтогенезу та філогенезу

Розділ 13. Особливості здійснення філогенезу

13.1. Форми філогенезу різних груп

13.2. Напрямки філогенезу

13.3. Правила еволюції груп

13.4. Темпи еволюції груп

Розділ 14. Прогресивна еволюція

14.1. Проблеми, пов'язані з визначенням прогресу

14.2. Необмежений прогрес

14.3. Біологічний прогрес

14.4. Біотехнічна та групова форми прогресу

14.5. Взаємозв'язок різних напрямків прогресу

14.6. Уявлення про спеціалізацію та регресивну еволюцію

Розділ 15. Мегаеволюція

15.1. Концепція екосистеми

15.2. Екологічна сукцесія

15.3. Біосфера як глобальна екосистема

15.4. Уявлення про еволюційну екологію

15.5. Еволюція острівних екосистем

Розділ 16. Сучасні проблеми еволюції

16.1. Постановка питання

16.2. Генетичні основи здійснення еволюційних перетворень

16.3. Монофідія та поліфілія в еволюції

16.4. Проблеми спрямованої еволюції

16.5. Мікро-, макро- та мегаеволюція

16.6. Еволюція еволюційних механізмів

16.7. Проблеми дискретності та безперервності

Тест-контроль

Список рекомендованої літератури

Частина ІІI.ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

Розділ 17. Геохронологія

17.1. Методи визначення геологічного віку

17.2. Теорії походження життя

17.3. Геохронологія життя

Розділ 18. Розвиток нижчих організмів

18.1. Уявлення про добіологічну еволюцію

18.2. Типи живлення

18.3. Три ароморфози протерозою

18.4. Віруси та їх місце в еволюції життя

Розділ 19. Основні напрямки розвитку живих організмів

19.1. Основні моменти розвитку рослин

19.2. Вихід рослин на суходіл

19.3. Мохоподібні як тупикова гілка вищих рослин

19.4. Виникнення насінини як етап еволюції вищих рослин

19.5. Квіткові як вершина еволюції вищих рослин

Розділ 20. Основні етапи розвитку багатоклітинних тварин

20.1. Перші представники та найважливіші напрямки еволюції багатоклітинних

20.2. Ускладнення будови тіла тварин як необхідний етап їх еволюції

20.3. Перехід до паразитизму

20.4. Розвиток порожнини тіла

20.5. Походження вторинноротих

20.6. Існування у водному середовищі

20.7. Вихід хребетних на суходіл

20.8. Прогресивний розвиток суходільних рис

Розділ 21. Антропогенез

21.1. Історичний літопис розвитку людини розумної

21.2. Передумови розвитку людини

21.3. Соціальна еволюція

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ

Список рекомендованої літератури

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Для любых предложений по сайту: [email protected]